Fuziunea între PNL și PP

10338549_10152442898753307_2150395851858325804_oPartidul Național Liberal și Partidul Popular au constatat că împărtășesc aceeași viziune cu privire la dezvoltarea durabilă a României pe baza unor principii liberale și pun pe primul plan interesul național, proprietatea privată și dialogul social.

Ținând cont de compatibilitatea acțiunilor politice, cât mai ales de existența unor principii și obiective comune, Partidul Național Liberal și Partidul Popular au decis că cel mai eficient mod în care își pot pune în practică programul este comasarea celor două forțe politice prin fuziune.

Este un semnal puternic către unificarea forțelor politice de dreapta în România, în jurul unui program liberal care să ofere o alternativă reală la PSD și la tendința social-democraților de a direcționa toate resursele naționale către interese clientelare.

Credem că în acest moment se impune cu necesitate identificarea și susținerea unor politici active în domeniul agriculturii pentru a face trecerea de la agricultura de subzistență la o agricultură performantă și a putea transforma acest domeniu vital într-un vector de dezvoltare a României.

Trebuie să depășim paradigma agriculturii de sărăcie pe care o promovează și o susține Partidul Social Democrat cu scopul de a menține electoratul captiv.  Agricultura în România are nevoie urgentă de o schimbare fundamentală  pentru a deveni o zonă dinamică, un motor funcțional al unei economii de piață sănătoase și cu adevărat capitaliste.

Acest lucru se poate realiza implementând politici liberale, iar Partidul Național Liberal și Partidul Popular au identificat o serie de măsuri și mijloace care pot face ca acest obiectiv să devină unul funcțional într-un orizont de timp scurt.

Un asemenea set de măsuri concrete vizează, dar nu se limitează la

–          dezvoltarea unui sistem de garantare a creditului agricol;

–          scurtarea traseului hranei de la producător la cumpărător și eliminarea tendințelor de monopol prin dezvoltarea unor unități de colectare, depozitare, procesare și vânzare;

–          reducerea impozitelor și taxelor pe tot lanțul alimentar, cât și asigurarea unor facilități investiționale și fiscale pentru cei care se vor întoarce în țară pentru a activa în agricultură;

–          crearea de facilități pentru tinerii care vor să dezvolte ferme agricole;

–          reabilitarea sistemelor de irigații existente acolo unde acestea sunt eficiente și crearea unui nou sistem de irigații la nivel național;

–          regândirea învățământului superior agricol care să formeze veritabili specialiști, dar și crearea unui sistem de școli profesionale care să asigure personalul calificat necesar în agricultură;

–          realizarea, cu titlu gratuit, a cadastrului general al României oentru toți proprietarii de teren, în vederea liberalizării circulației terenurilor și comasării acestora;

–          acordarea de sprijin pentru cei care investesc în creșterea calității producției agricole.

Partidul Național Liberal și Partidul Popular consideră că împreună pot sprijini agricultura, domeniu care are mare nevoie de politici liberale, iar acesta reprezintă fundamentul fuziunii pe care am realizat-o.

 

PROTOCOL DE FUZIUNE

PRIN ABSORBȚIE DINTRE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ȘI PARTIDUL POPULAR

PREAMBUL POLITIC

Partidul Național Liberal și Partidul Popular, pornind de la premisa necesității unificării dreptei, care să se contrapună stării actuale din România, reprezentată de tendința de acaparare a puterii totale de către PSD, au decis că se impune semnarea unui protocol de fuziune prin absorbție.

Partidul Național Liberal și Partidul Popular constată existența unor principii și obiective comune, mai ales în ceea ce privește susținerea unor politici active în domeniul agriculturii și transformarea acestui domeniu într-un vector de dezvoltare a României.

Ambele formațiuni politice au orientare de dreapta, pun pe primul plan interesul național și dialogul social și promovează principiile liberale de dezvoltare durabilă a societății.

Partidul Național Liberal și Partidul Popular cred cu tărie în conceptul de proprietate, ca o noțiune inviolabilă, garantată și apărată de sistemul legislativ și de autoritatea statului.

Partidul Național Liberal și Partidul Popular consideră că democrația și statul de drept reprezintă o bază fundamentală a conviețuirii pluraliste și a transformării societății românești într-o societate capitalistă.

Partidul Național Liberal și Partidul Popular militează pentru apărarea interesului public și privat al tuturor cetățenilor prin acțiuni legale, constituționale și inițiative legislative adecvate acestor interese.

PREAMBUL JURIDIC ȘI STATUTAR

Având în vedere prevederile art. 37,38,39 din Legea Partidelor Politice nr.14/2003, actualizată, față de prevederile art. 67 din Statutul PNL și art. 50 din Statutul PP:

Partidele politice legal constituite pot proceda la reorganizare constând în fuziune prin absorbție, Protocolul de fuziune prin absorbție se aprobă de organele supreme de decizie ale fiecărui partid, prevăzute la art.14, în cadrul ședinței comune a acestora, PNL și PP.

Partidul politic absorbit va fi radiat din Registrul Partidelor Politice, art.39, alin.3, din Legea partidelor politice, 14/2003, actualizată.

 1. Partidul Național Liberal, denumit în continuare PNL, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 86, Sector 1, reprezentat prin Președinte George Crin Laurențiu Antonescu

Și

 1. Partidul Popular, denumit în continuare PP, cu sediul în București, Strada Louis Pasteur, nr.1, Sector 1, reprezentat prin președinte Caraș Costel

Convin următorul:

PROTOCOL DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE

      I.        CARACTERUL COMASĂRII

Părțile prezentului protocol hotărăsc fuziunea prin absorbție a Partidului Popular de către Partidul Național Liberal cu toate consecințele legale și financiare care decurg din aceasta.

    II.        CONSECINȚELE COMASĂRII

În temeiul art. 38 alin. 1 din Legea nr.14/2003, actualizată, organele de conducere ale celor două partide, se vor întruni în ședința comună pentru aprobarea PROTOCOLULUI DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE și lansarea unei declarații politice în București, la data de 16.05.2014.

ART 3.1  Ca urmare a fuziunii prin absorbție, PNL își păstrează personalitatea juridică, denumirea, denumirea prescurtată, semnul permanent și semnul electoral, programul politic și va prelua toate drepturile și obligațiile Partidului Popular.

ART 3.2 Odată cu încheierea prezentului PROTOCOL DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE și înregistrarea acestuia în Registrul Partidelor Politice în conformitate cu procedura prevăzută de lege, PP își va înceta activitatea și va fi radiat din Registrul Partidelor Politice.

ART 3.3 În urma comasării prin absorbție a PP de către PNL, va avea loc transmiterea universală a patrimoniului (activul și pasivul) PP către PNL, acesta din urmă subrogându-se în drepturile și obligațiile rezultate din deținerea de către PP de venituri, bunuri și contracte.

ART 3.4 Urmare a fuziunii de absorbție, PNL va coopta în structurile de conducere membrii de conducere ai PP, conform Anexei nr.1 la prezentul protocol. Completările prin cooptare rămân valabile până la următorul Congres al PNL.

ART 3.5 Organele de conducere ale PP, atât cele de la nivel central, cât și cele de la nivel local și de la nivelul organizației municipale București, vor fi incluse în structurile corespunzătoare ale PNL, astfel:

 1. În Biroul Politic Național al PNL, PP va fi reprezentat de un Vicepreședinte prin cooptare;
 2. În Delegația Permanentă a PNL, PP va fi reprezentat de 5 membri nominalizați de actuala conducere a PP ;
 3. În cadrul organismelor de conducere la nivel național ale Tineretului Național Liberal, PP va avea un Vicepreședinte prin cooptare;
 4. În cadrul organismelor de conducere la nivel național ale Organizației Femeilor Liberale, PP va avea o reprezentantă la nivel de Vicepreședinte prin cooptare;
 5. În cadrul Birourilor Politice Teritoriale, PP va fi reprezentat după cum urmează:
 • De un vicepreședinte, după ce în cadrul filialei și-au confirmat adeziunea la PNL un număr de minim 50 de membri, proveniți din PP.
 1. În comisia de arbitraj și Comisia Centrală de Cenzori a PNL, PP va avea câte un reprezentant;
 2. Filialele teritoriale vor fuziona în baza unor protocoale la nivel teritorial, care vor deveni anexă la prezentul protocol;
 3. Urmare a fuziunii, membrii PNL proveniți din PP vor beneficia de recunoașterea vechimii din partidul din care provin, numai dacă vor completa fișa de evidență la organizația locală de care aparțin, în termen de 90 de zile de la data Delegației Permanente;
 1. Până la îndeplinirea prevederilor prezentului protocol, liderii organizațiilor teritoriale ale PP vor avea statut de invitat permanent cu drept de vot în structurile similare ale PNL.

După întâlnirea comună a organelor de conducere ale celor două partide pentru aprobarea Protocolului de fuziune prin absorbție, PNL va depune la Tribunalul București toate diligențele și demersurile legale, depunerea documentelor, statut, componența actualizată a Biroului Politic Național, programul politic, Protocolul de fuziune prin absorbție.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul Protocol de fuziune prin absorbție azi, 16 mai 2014.

Crin Antonescu                                          Costel Caraș

Președintele PNL                                       Președintele PP

Etichete:, , , , , , , ,

2 comentarii pe “Fuziunea între PNL și PP”

 1. adrian 17 mai 2014 la 1:58 PM #

  Partidul Popular !? Nici nu stiam ca exista asa ceva …

  Apreciază

%d blogeri au apreciat: