Concepe o grădină


Nu există o grădină, mare sau mică, care să nu pornească de la o idee, de la un concept. Vreau o grădină destinată cultivării plantelor, sau una menită a fi gazdă pentru flori? Scopul este utilitar, sau unul estetic? Sau poate unul mixt?

În ce mă privește, dispun de 500 mp, din care mai bine de 150 mp sunt ocupați de platforma de beton pe care sunt casa și dependințele, cca 100 mp sunt căi de comunicație și acces, deci rămâne aproximativ de jumătate din suprafață care poate fi utilizată ca grădină propriu-zisă.

Voi încerca să creez o grădină mixtă, amestecând cultivarea vegetalelor (plus ceva pomi fructiferi) cu cea a florilor. În ce privește florile voi privilegia speciile perene (cu o slăbiciune pentru trandafiri). Atât cât voi putea, voi încerca să creez o grădină stil rustic, care îmi va permite să amestec toate cu toate, să fiu mai puțin încorsetat de norme și reguli fixe.

cottage garden

Toate la vremea lor, grădina nu va apărea într-un singur an ci va crește, sper eu, organic. Odată cu experiența mea de grădinar.

Grădina rustică

%d blogeri au apreciat: