Hotărâri adoptate în cadrul ședinței Consiliului Național al PNL din 31 ianuarie 2015

capture-20150201-111846CONSILIUL NAȚIONAL – HOTĂRÂREA 1/31.01.2015

Consiliul National al PNL, in baza atributiilor sale stabilite la art. 160 din Statut

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Organizatiile judetene sunt conduse de 2 copresedinti.

Art. 2. Pe perioada de valabilitate a dispozitiilor tranzitorii prevazute in STATUT conducerea organizatiilor judetene este asigurata de:

– Comitetul judetean executiv (CJEX)

– Biroul politic judetean comasat paritar

Art. 3. Comitetul judetean executiv este alcatuit dupa cum urmeaza:

a) – Judet cu 4-6 colegii deputati: – 23 membri
– Judet (sector) cu 7-9 colegii deputati: – 26 membri
– Judet cu ≥ 10 colegii deputati: – 29 membri

b) Parlamentarii PNL alesi in judetul respectiv, altii decat copresedintii

c) Presedintii organizatiilor interne, cu drept de vot consultativ

d) Membrii CJEX vor fi desemnati de fiecare partid care a fuzionat , din cadrul Biroului Politic Judetean, respectiv Biroului Permanent Judetean, la propunerea presedintelui organizatiei judetene si supusi aprobarii in Biroul Politic Judetean al fostului PNL si in Colegiul Director judetean al fostului PDL.

Art. 4. Ponderea membrilor din fiecare partid in Comitetul Judetean Executiv este stabilita in urma aplicarii urmatoarelor criterii:

a) – 80 % rezultatul alegerilor europarlamentare

– 20% numarul primarilor in functie dupa aplicarea OUG 55/2014

– Ponderea maxima este 65% la 35%

b) In cazul in care prin includerea parlamentarilor ponderea stabilita conform aliniatului a) se inverseaza, se suplimenteaza numarul membrilor CJEX astfel incat sa se mentina ponderea calculata conform aliniatului a).

c) Numarul membrilor CJEX este prezentat in Anexa, care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 5. Organizatiile locale sunt conduse de 2 copresedinti.

Art. 6. Pe perioada de valabilitate a dispozitiilor tranzitorii prevazute in STATUT conducerea organizatiilor locale este asigurata de:

– Comitetul local executiv (CLEX)

– Biroul politic local comasat paritar

Art. 7. Comitetul executiv este alcatuit dupa cum urmeaza:

a) Municipiu resedinta de judet

– Daca exista primar:

– 50% rezultatul alegerilor europarlamentare

– 30 % bonus primar

– 20% numarul consilierilor locali in functie dupa aplicarea OUG55/2014

– Daca nu exista primar:

– 65% rezultatul alegerilor europarlamentare

– 35% numarul consilierilor locali in functie dupa aplicarea OUG55/2014

– ponderea maxima este 65% la 35%

– numarul de membri in CLEX este acelasi ca in CJEX, in conformitate cu art. 3, alin a. din prezenta Hotarare

b) Orase si muncipii (altele decat resedinta de judet)

Daca exista primar:

– 50% rezultatul alegerilor europarlamentare

– 30 % bonus primar

– 20% numarul consilierilor locali in functie dupa aplicarea OUG55/2014 Daca nu exista primar:

– 65% rezultatul alegerilor europarlamentare

– 35% numarul consilierilor locali in functie dupa aplicarea OUG55/2014

– ponderea maxima este 70% la 30%

– numarul de membri in CLEX este 19-23, prin decizia CJEX

c) comune:

Daca exista primar:

– 50% rezultatul alegerilor europarlamentare

– 30 % bonus primar

– 20% numarul consilierilor locali in functie dupa aplicarea OUG55/2014 Daca nu exista primar:

– 65% rezultatul alegerilor europarlamentare

– 35% numarul consilierilor locali in functie dupa aplicarea OUG55/2014

– ponderea maxima este 80% la 20%

– numarul de membri in CLEX este 9-13, prin decizia CJEX

d) La sedintele CLEX participa presedintii organizatiilor interne (unde este cazul) cu drept de vot consultativ.

e) Membrii CLEX vor fi desemnati de fiecare partid care a fuzionat , la propunerea presedintelui organizatiei locale , supusi aprobarii in Biroul Politic Local al fostului PNL si in Biroul Permanent Local al fostului PDL, si avizati de CJEX. In cazul in care intr-o organizatie nu functioneaza Biroul Local membri CLEX vor fi desemnati de Birourile judetene ale fiecarui partid.

f) In urma propunerii, adoptate prin consens, a celor 2 copresedinti la nivel judetean si validata de CJEX, pe baza analizei situatiei politice la nivel local organizatiile locale pot fi conduse de catre un singur presedinte.

g) In urma constatarii lipsei organizatiilor fostului PNL si PDL la nivel local, se va constitui o organizatie noua, condusa de un singur presedinte numit la propunerea copresedintilor judeteni, validata de CJEX

Art. 5. In cadrul Comitetului Executiv judetean si local, secretarul general va fi secretarul general al partidului cu ponderea mai mare, iar secretarul general al partidului cu ponderea mai mica este secretar general adjunct.

Art. 6. Termenul de infiintare a Comitetelor Judetene Executive este 28 februarie 2015.

Art. 7. Termenul de infiintare a Comitetelor Locale Executive in fiecare judet este 31 martie 2015.

Art. 8. Membrii Comitetelor Executive Judetene si Locale, isi pastreaza functiile din Birourile Judetene si Locale ale fostelor partide.

Art. 9. La desemnarea membrilor CJEX, fiecare partid va desemna si cate 2 supleanti, care vor fi cooptati in CJEX in cazul vacantarii unei pozitii.

Art. 10. Situatiile divergente aparute la constituirea CJEX vor fi mediate de Comisia de Organizare a Unificarii

Page1

CONSILIUL NAȚIONAL – HOTĂRÂREA 2/31.01.2015

Consiliul National al PNL, in baza atributiilor sale stabilite la art. 160 din Statut

HOTĂRĂȘTE

Cap I. ATRIBUTIILE BIROULUI POLITIC JUDETEAN

1. BPJ este organismul permanent de conducere a activitatii partidului la nivel judetean intre reuniunile CDJ

2. BPJ valideaza deciziile CJEX prevazute la art 1,7, 8,9 , si 12 din prezenta hotarare de la atributiile CJEX

3. Organizeaza relatia cu alte partide, grupari si formatiuni politice, cu sindicatele si cu structurile societatii civile, precum si cu structurile administratiei locale pe baza deciziilor aprobate in acest sens de catre BPN si CJEX.

4. Coordoneaza activitatea comisiilor de specialitate la nivel judetean

5. Valideaza propunerile de politici publice ale acestor comisii la nivel judetean

6. BPJ adopta decizii prin votul majoritatii celor prezenti, in caz de egalitate de voturi se considera aprobata decizia CJEX.

7. BPJ se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie la propunerea celor 2 copresedinti sau a CJEX.

8. Propune sau aproba, dupa caz, sanctiunile disciplinare prevazute de statutul PNL

CAP. II ATRIBUTIILE BIROULUI POLITIC LOCAL

1. Este organismul permanent de conducere al activitatii partidului la nivel local intre 2 sedinte ale CCL

2. Coordoneaza activitatea de recrutare de membri noi in PNL

3. Aproba dobandirea calitatii de membru PNL, cf art. 16 si 17 din Statutul PNL

4. Propune sau aproba, dupa caz, sanctiunile disciplinare prevazute de statutul PNL

CAP.III ATRIBUTIILE COMITETULUI JUDETEAN EXECUTIV

1. Organizeaza si conduce intreaga activitate interna a partidului la nivel judetean intre 2 sedinte consecutive ale BPJ

2. Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor si deciziilor organismelor de conducere ale partidului de la nivel national si judetean

3. Conduce, indruma si controleaza activitatea organismelor partidului de la nivel judetean si local

4. Coordoneaza actiunile partidului la nivel judetean si local, pe baza prioritatilor si programelor sectoriale si teritoriale stabilite de organismele de conducere ale partidului de la nivel national si judetean

5. Proiecteaza metodele si asigura mijloacele pentru realizarea programelor politice ale partidului la nivelul organizatiilor locale

6. Urmareste activitatea consiliului judetean, a prefecturii, a serviciilor deconcentrate si adopta masurile ce se impun ca reactie la masurile acestora

7. Coordoneaza activitatile de recrutare, selectie, stabilire si instruire a candidatilor pentru alegerile locale si ptr functiile numite la nivel local, pe baza propunerilor CCL si a regulamentului privind cariera politica, avizeaza propunerile si le supune aprobarii BPJ.

8. Stabileste candidaturile pentru functiile alese sau numite la nivel judetean, in afara partidului, pe baza regulamentului privind cariera politica si le supune aprobarii BPJ

9. Stabileste pe baza regulamentului privind cariera politica candidaturille pentru Parlamentul Romaniei si le supune aprobarii BPJ, CCJ si BPN.

10. Stabileste strategia, conduce nemijlocit activitatea din campaniile pentru alegerile locale si parlamentare, pe baza deciziilor si masurilor stabilite de BPN.

11. Propune CCL suspendarea sau demiterea din functii a unor membri ai organismelor de conducere ale partidului de la nivel local, stabileste masuri organizatorice in BPL-urile a caror activitatea politica se dovedeste ineficienta

12. Propune BPJ sanctionarea membrilor de partid cu functii alese sau numite in interiorul partidului sau dobandite cu sustinereea partidului, potrivit dispozitiilor statutare.

13. Stabileste in prima sedinta sediul organizatiei judetene si al secretariatului general, purtatorul de cuvant; se intruneste saptamanal sau ori de cate ori este nevoie la convocarea celor 2 copresedinti.

14. Indeplineste orice alte atributiuni si aplica orice alte masuri concrete stabilite de organismele de conducere ale partidului de la nivel national si judetean

15. Indeplineste atributiile care rezida din Hotararea 1 a Consiliul National al PNL

CAP. IV. ATRIBUTIILE COMITETULUI LOCAL EXECUTIV

1. Organizeaza si conduce activitatea interna a partidului la nivel local intre 2 sedinte consecutive ale BPL

2. Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor si deciziilor organismelor de conducere de la nivel judetean si local.

3. Conduce, indruma si controleaza activitatea organismelor partidului de la nivel local

4. Coordoneaza actiunile partidului la nivel local pe baza prioritatilor si programelor sectoriale si teritoriale stabilite de organismele de conducere ale partidului de la nivel judetean si local.

5. Asigura mijloacele ptr realizarea programului politic al partidului la nivelul organizatiei locale.

6. Urmareste activitatea consiliului local si a serviciilor publice de nivel local si propune CJEX masurile ce se impun ca reactie la masurile acestora

7. Propune CCL candidatii pentru alegerile locale si functiile numite la nivel local in afara partidului pe baza regulamentului privind cariera politica.

8. Conduce nemijlocit, la nivel local activitatea din campaniile pentru alegerile locale si parlamentare, pe baza deciziilor si masurilor stabilite de organismele de conducere de la nivel judetean

9. In prima sedinta stabileste sediul organizatiei locale si a secretariatului general, se intalneste bilunar sau ori de cate ori este nevoie la propunerea copresedintilor, sau a presedintelui dupa caz.

10. Indeplineste orice alte atributiuni si aplica orice alte masuri concrete stabilite de organismele de conducere ale partidului de la nivel judetean

COPREȘEDINTE PNL,                                             COPREȘEDINTE PNL,
ALINA GORGHIU                                                      VASILE BLAGA

Etichete:, , , , , ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: