Scrisoare deschisă adresată domnului Dacian Cioloș

2.4Domnule Prim Ministru,

Se poate ca domnul Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministru al Educației Naționale și actual premier desemnat, să se afle pe lista personalităților pe care intenționați să le includeți pe lista propunerilor de miniștri cu care veți veni în fața Parlamentului, pentru a primi votul de învestitură.

Mai jos vă prezentăm o listă cu probleme pe care domnul Ministru Cîmpeanu le are, atât în raport cu activitatea sa de Ministru al Educației Naționale cât și prin raportare la buna guvernare, în general. Precizăm că nu îl considerăm pe domnul Sorin Mihai Cîmpeanu o propune care să întrunească cerințele unui guvern competent și performant, nealiniat politic, și vă prezentăm mai jos o lista sintetică a respectivelor motive care l-ar împiedeca, în viziunea noastră, pe domnul Sorin Mihai Cîmpeanu să ocupe în continuare demnitatea de Ministru al Educației.

Motive pentru care domnul Sorin Mihai Cîmpeanu nu ar mai trebui să fie nominalizat pentru portofoliul de Ministru al Educației și Cercetării Științifice

1. Emiterea Ordonanţei de Guvern 42/2015 , care prevede recunoaşterea diplomelor absolvenţilor de studii universitare neautorizate. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice estimează că numărul persoanelor cărora li se vor recunoaşte studiile este de 70.000. pentru absolvenţii care au fost înmatriculaţi înainte de 2011 la programe neautorizate. Actul normativ arată că vor avea dreptul la diplome recunoscute persoanele care au absolvit programe de studii organizate la forme de învăţământ neautorizate, peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată sau la programe de studii aflate în curs de autorizare la data înmatriculării. Adoptarea acestei Ordonanţe in şedinta de guvern din data de 26 august 2015, nu a fost anunţată printr-un comunicat nici de Executiv, nici de Ministerul Educaţiei. Decizia aparţine ministrului Sorin Cîmpeanu.

2. Emiterea Ordinului ministrului Educatiei nr. 3121/2015 privind obţinerea atestatului de abilitare (relaxarea exigenţelor privind obţinerea certificatului de conducător de doctorat) şi care a fost anulat ulterior, de către Curtea de Apel Bucureşti. Ce se va intâmpla în condiţiile anulării Ordinului cu cei 103 conducători de doctorat, cei 64 de profesori care au aplicat pentru obţinerea atestatului de abilitare, care multi dintre ei, nu ar fi avut nevoie de aceasta relaxare a criteriilor şi cu doctoranzii care s-au înscris pe locurile repartizate acestor conducători de doctorat?

3. Emiterea de interpretări şi precizări abuzive ale HG nr 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură de către unii reprezentanţi din MECS.

Emiterea adresei cu nr 351/28.07.2015, de către MECS care aduce precizări abuzive privind aplicarea HG nr 469/2015 doar pentru programele de studii pentru medicină veterinară.   are legătură cu modificările ilegale (desfiinţate ulterior de către instanţele judecătoreşti) aduse planurilor de învăţământ la Facultăţile de Medicină Veterinară din Cluj şi din Bucureşti în anul 2011 şi care au pus în pericol recunoaşterea diplomelor absolvenţilor celor două facultăţi pentru acea perioadă.  Nu este doar o coincidenţă faptul că în anul 2011, când s-au elaborat ilegal planurile de învăţământ, dl Cîmpeanu era Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, iar actualul director general al Direcţiei Generale pentru Învăţământ Superior din cadrul MECS, Ioan Ştefan Groza, era Decanul Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj.  Intervenţia MECS în planurile de învăţământ ale unei singure profesii dintre toate cele reglementate prin HG nr. 469/2015 încalcă grav autonomia universitară prevăzută în articolul nr 32 alin. (6) din Constituţia României .

4. Un alt subiect de notorietate este cel legat de organizarea scandaloasă de către managerul de proiect, dl Ioan Ştefan Groza, actualmente Director General  al Direcţiei Generale pentru Învăţământ Superior din cadrul MECS (menţinut în funcţie până la această dată de către ministrul Cîmpeanu), a întâlnirii de peerlearning finanţat prin POSDRU/155/1.2/S/139950 Îmbunătăţirea calităţii sistemului naţional de învăţământ superior în conformitate cu schimbările societăţii bazate pe cunoaştere şi cu dinamica pieţei muncii”, care a avut loc în cursul lunii ianuarie a.c., la Predeal.

Intalnirea a avut ca singura activitate organizarea de chefuri cu dansatoare.

Modul scandalos de organizare a acestor activităţi pune semne de întrebare asupra tuturor proiectelor POSDRU coordonate de către MECS.

(http://voceaclujului.ro/profesorul-de-reproductie-clujean-ioan-stefan-groza-si-golaneala-cu-dansatoare-pe-bani-europeni)

5. Emiterea Hotărârii Guvernului nr. 567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 30.07.2015. Efectele negative pe care le generează HG 567 din 2015, şi mai exact Anexa 2 a acesteia, care este în contradicţie cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi OG 129  care reglementează cine sunt cei care pot desfăşura cursuri de formare. Aplicarea HG nr. 567/2015  ar duce la intrarea în insolvenţă a tuturor furnizorilor de programe de formare profesională de nivel de calificare 5 şi 6; la creşterea numărului de şomeri; la pierderea finanţărilor europene; la imposibilitatea atingerii obiectivului de creştere a participării adulţilor la programele de învăţare pe tot parcursul vieţii.  Prevederile acestui act normativ sunt aplicate retroactiv tuturor furnizorilor de programe, mai ales când au fost declarați eligibili initial și au beneficiat de fonduri europene pe FSE. Practic, s-au schimbat regulile în timpul jocului.

6. Emiterea Ordinului nr. 4.995/2015 privind aprobarea criteriilor de stabilire a indemnizatiilor de conducere specifice, a criteriilor de stabilire a structurilor functionale si a criteriilor de normare pentru personalul din sistemul naţional de invăţământ preuniversitar de stat. Astfel cum este formulat în prezent, Ordinul MECS va conduce la reduceri mari de personal, la diminuări de drepturi salariale, la schimbări de posturi.numeroasele probleme legate de proiectul de Ordin privind aprobarea criteriilor de stabilire a indemnizaţiilor de conducere specifice, a criteriilor de stabilire a structurilor funcţionale şi a criteriilor de normare pentru personalul din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, transmis de către Inspectoratul Şcolar. Cea mai mare problemă a acestui proiect de act normativ este normarea posturilor nedidactice în media de 1/65 elevi, respectiv elevi şi preşcolari pentru personalul nedidactic, prevăzută la articolul nr 11. S-a luat oare în considerare faptul că grădiniţele care vor rămâne fără personal suficient, riscă să nu mai  primească avizul de funcţionare?

7. Modul de aplicare a Legii nr 220/2015 necesită clarificări din partea d-lui Cimpeanu. Au fost numeroase sesizări din partea instituţiilor de învăţământ private că nu au primit  încă subvenţiile necesare. De asemenea,   autorităţile publice locale nu au fost anunţate de procedura concretă prin care vor  asigura plata pentru finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu de stat, particular şi confesional acreditat. Nici până la această dată,  banii pentru finanţarea de bază în învăţământul privat şi confesional nu au ajuns în conturile primăriilor, având în vedere că rectificarea bugetară s-a făcut în luna august a.c., iar elevii cuprinşi în acest sistem de învăţământ sunt, practic, discriminaţi, deşi există o lege în vigoare dar nu este aplicată!

8. Introducerea prevederii prin OUG 94/2014 că un deținător de doctorat poate renunța la acest titlu, ceea ce nu era posibil pînă acum: renunțarea voluntară la un titlu de doctorat împiedică o anchetă care să ducă la un verdict de plagiat. (N.A: cazurile V Ponta, G Oprea etc)

9. Criza manualelor şcolare şi fenomenul îngrijorător al afacerilor din domeniul manualelor auxiliare. Este binecunoscut faptul că în ultimii 5 ani, problema legată de lipsa manualelor de pe băncile elevilor a ajuns una de nivel naţional şi care din nefericire, nu a fost rezolvată pâna în acest moment şi se pare că nici în viitorul apropiat nu va fi soluţionată. Deşi statul român a cheltuit pe manuale 20 milioane Euro iar părintii au mai plătit 60 de milioane Euro, criza manualelor există! Este  inadmisibil faptul ca un elev în clasa I să nu aiba in prima zi de şcoala pe bancă Abecedarul şi să termine anul şcolar fără a avea bucuria de a-l ţine in mână!  Există un impas la nivel național vizavi şi de manualele pentru elevii de clasa a II-a şi a III-a.

10. Organizarea în grabă, in totala netransparenta ,de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice , în perioada 11-20 martie 2015,  a concursului pentru ocuparea celor 42 de funcţii de inspector şcolar general, care a reprezintat de fapt dorinţa  PSD de a pune mâna pe aceste posturi pentru mulţi ani de acum încolo, nicidecum pentru a asigura un climat de normalitate si transparenta în învăţământ şi fără efecte benefice asupra celor implicaţi în acest sistem

11. Alocarea microbuzelor şcolare : în procent de 80% microbuzele au fost alocate primăriilor conduse de PSD.

12. Lipsa unei strategii privind învăţământul în mediul rural.

13. Implicarea Ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, în adoptarea de către Senat a proiectului de lege care desfiinteaza UEFISCDI – instituţia care distribuie catre universităţi si institute banii de cercetare. După 5 ani dupa ce a fost emisă OUG care prevedea ca finanţarea cercetării sa se faca printr-o singura institutie care sa distribuie banii, ministrul Cimpeanu cere Parlamentului respingerea legii de aprobare a ordonantei din 2010. Astfel, s-ar trimite sistemul de cercetare românesc într-o zona de instabilitate care, in nici un caz, nu poate genera performanţa şi repolitizarea instituţiilor care finanţează cercetarea românească.

14. Prima Ordonanţă de Urgenţă dată de Ministrul Cîmpeanu la sfârşitul lunii decembrie a anului 2014, este OUG 94/2014 care aduce o gravă atingere învăţământului profesional de tip dual (care începuse să funcţioneze bine şi să crească gradul de angajare al tinerilor.) Prin emiterea contestatei OUG, s-a introdus o nouă formă suplimentară de învăţământ profesional de tip dual care a produs şi produce confuzie atât în rândul agenţilor economici, cât şi în rândul elevilor si al părinţilor.

15. Modificarea în mod substanţial a Legii Educaţiei Naţionale, doar prin Ordonanţe de Urgenţă, fără dezbatere publică, încălcând principiul transparenţei decizionale şi constituind, astfel, un abuz constituţional. Modificările legislative repetate, la intervale de timp scurte, sunt nu doar lipsite de rezultate pozitive, dar au condus doar la incertitudini şi impredictibilitate. Mai mult, au fost emise numeroase Hotărări de Guvern dar şi Ordine de Ministru care au excedat legea, multe dintre ele fiind anulate de către instanţele judecătoreşti ulterior.

16. Lipsa unei strategii în ceea ce priveşte scăderea abandonului şcolar (50.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a care nu se mai înscriu la o altă formă de învăţământ; peste 700.000 de elevi neșcolarizați, conform cifrelor INS)

17. In cazul acuzatiilor de plagiat care i-au fost aduse lui Gabriel Oprea la momentul la care acesta ocupa pozitia de premier interimar, Consiliul de Etica din subordinea lui Sorin Cimpeanu a dat un verdict in timp record, spunand că dl Oprea nu a plagiat, in ciuda dovezilor de domeniul evidentei.

18. In acest moment, în România, există peste 1200 de școli și grădinițe fără autorizație de funcționare și alte 800 în care sunt demarate lucrări de renovare si reabilitare. În total, pentru aproximativ 100.000 de elevi va fi afectat dreptul constituțional la un învățământ de calitate. In plus, aceste cifre indică faptul că România ar putea sa nu îndeplineasca obligațiile asumate prin Strategia Europa 2020.

19.Domnul Cîmpeanu nu este un tehnocrat: a ajuns în Guvernul condus de Victor Ponta în decembrie 2014, în urma propunerii Partidului Conservator, când liderul PC Daniel Constantin a renunțat la funcția de vicepremier și a cerut acest portofoliu.  Sorin Cîmpeanu este legat şi de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), unde ocupă funcţia de secretar general. El a intrat în componenţa Consiliului în iunie 2012, odată cu reorganizarea instituţiei de către ministrul interimar de atunci al Educaţiei, Liviu Pop, prin mărirea numărului de membrii de la 21 la 44, în contextul discuţiilor despre plagiatul lui Victor Ponta. Din iulie 2013, este președinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, condus anterior de Ecaterina Andronescu, și numit ulterior (impus) în această funcţie de către d-na Andronescu.

Răspunsul sincer și documentat, dat în cadrul audierilor, la problemele amintite mai sus, de către domnul Cîmpeanu, în eventualitatea în care totuși îl veți nominaliza pentru portofoliul Educației Naționale, va determina și votul nostru, al semnatarilor acestei scrisori deschise. Sperăm însă că vă veți îndrepta privirea înspre alt specialist în domeniul educației, care să îndreptățească speranțele pe care societatea românească le pune, în acest moment, în Domnia Voastră și în guvernul pe care îl veți conduce.

Cu respect,

Adrian Oros,

Profesor Universitar, membru al Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport, Deputat PNL

Radu Zlati,

Profesor, membru al Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport, Deputat PNL

Etichete:, , , , ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: