Protocolul de colaborare al coalitiei guvernamentale

PROTOCOL DE COLABORARE

între Partidul Democrat Liberal, Uniunea Democrată Maghiară din România, Uniunea Naţională pentru Progresul României şi Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor

Coaliţia de guvernare formată din Partidul Democrat Liberal, Uniunea Democrată Maghiară din România, Uniunea Naţională pentru Progresul României şi Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor, formaţiuni care şi-au asumat programul de modernizare a statului şi măsurile de stabilizare şi relansare a economiei şi care în anul 2010 au sprijinit eforturile Guvernului de reformare şi eficientizare a statului,

Constatând efectul economic stabilizator al acţinii politice din anul 2010;

Considerând că dificultăţile prin care a trecut populaţia României în anul 2010 necesită măsuri sustenabile, al căror singur suport stă în asigurarea unui climat economic favorabil dezvoltării;

Considerând că într-o perioada de criză economică şi socială globală, şansa României ţine de stabilitatea sa politică, economică şi socială fundamentată pe coerenţa şi consecvenţa acţiunii politice;

Semnează prezentul protocol de colaborare în plan guvernamental şi parlamentar, în vederea îndeplinirii următoarelor obiective:

1. Stabilizarea   macroeconomică şi asigurarea creşterii economice a României prin :

a.    Încadrarea în ţintele stabilite prin Strategia fiscal-bugetară 2011 -2013 ;

b.    Menţinerea cotei unice ;

c.    Simplificarea fiscalităţii şi reducerea contribuţiilor de asigurări sociale;

d.    Simplificarea birocraţiei şi implementarea unor măsuri de guvernare
electronică;

e.    Flexibilizarea şi securizarea forţei de muncă; adoptarea Codului
Muncii şi a legislaţiei dialogului social;

f.     Consolidarea pieţei de capital;

g.    Restructurarea companiilor de stat, întărirea bursei de valori şi
vânzarea pe bursă a unor active ale statului ;

h.    Susţinerea unei Legi a Holding-ului;

i.     Implementarea Legii parteneriatului public-privat;
j. Continuarea plăţii arieratelor generate de stat;

k. Susţinerea programului de construcţie de autostrăzi cu accent pe coridorul IV (Nădlac-Constanţa), autostrada Transilvania şi Bucureşti-Braşov, precum şi implementarea Programului Naţional de dezvoltare a infrastructurii;

l.  Susţinerea politicilor privind energia verde şi resursele regenerabile; m. Accelerarea absorţiei fondurilor europene cu accent pe implementarea acestora;

n. Elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare a României pe perioada 2014-2020;

o. Dezvoltarea activităţilor de cercetare tehnologică şi întărirea măsurilor de protecţie intelectuală;

Coaliţia îşi propune ca, prin măsurile promovate, economia românească să aibă o creştere de 1,5% -2% la sfârşitul anului 2011 şi de 4%-4,5% la finele anului 2012.

2. Dezvoltarea socială a României prin:

a. Implementarea reformelor structurale adoptate în 2010 în domeniile administrării fiscale, pensiilor, salarizării şi ocupării în sectorul public şi al prestaţiilor sociale;

b.   Creşterea pensiilor în 2012 cu 100% din rata inflaţiei, la care se
adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salariului mediu brut
realizat pe anul precedent;

c.   Continuarea reformei în domeniul sănătăţii;

d.    Implementarea reformelor prevăzute în Legea educaţiei naţionale
adoptată în 2010;

e.    Susţinerea Legii privind taxa de solidaritate şi implementarea
legislaţiei privind controlul averilor mari;

f.     Implementarea cu prioritate de programe pentru combaterea sărăciei
şi de integrare socio-economică a romilor;

3.    Reforma constituţională şi administrativă a statului prin:

a.    Continuarea măsurilor de diminuare şi combatere a fenomenului
corupţiei;

b.    Iniţierea reformei constituţionale;

c.    Implementarea celor patru Coduri juridice aprobate: penal, civil, de procedură penală şi de procedură civilă;

d.   Legea privind reorganizarea regiunilor de dezvoltare şi continuarea descentralizării în sectorul administraţiei publice centrale pe baza principiului subsidiarităţii;

e.   Modificarea Legii administraţiei publice locale;

f.    Adoptarea Legii minorităţilor naţionale;

g.    Modificarea legislaţiei electorale;

4.    Susţinerea politicii României în interiorul Uniunii Europene   în vederea:

a. Dezvoltarii politicilor comune şi naţionale necesare atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020: o strategie europeană pentru creştere inteligentă, ecologică şi favorabila incluziunii. În acest sens, va fi acordată o atenţie prioritară punerii în aplicare a Programului National de Reformă 2011-2013;

b.    Aderării la spaţiul Schengen şi eliminării Mecanismului de Cooperare şi Verificare în justiţie;

c.    Obţinerii pentru România a unor condiţii cât mai avantajoase în ceea ce priveşte perspectivele financiare ale Uniunii Europene;

d.    Promovării intereselor României în ceea ce priveşte Politica agricolă comună, Politica de coeziune si viitoarea perspectivă bugetară a Uniunii Europene;

e.    Asigurării securitătii energetice a României prin promovarea proiectelor de infrastructură energetică  transfrontaliere, in contextul politicii de vecinătate a Uniunii Europene;

f.    Promovării şi implementării Strategiei Dunării.

Obiectivul politic al Coaliţiei este asigurarea creşterii economice a României şi continuarea împreună a guvernării după anul 2012.

PREŞEDINTE PDL EMIL BOC

PREŞEDINTE UDMR HUNOR KELEMEN

PREŞEDINTE UNPR GABRIEL OPREA

LIDER COORDONATOR – GRUPUL PARLAMENTAR AL MINORITĂŢILOR NATIONALE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR VARUJAN PAMBUCCIAN

sursa: pesurse.com

Etichete:, , , ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: