Mesajul si revendicarile ONG-urilor catre partidele politice

Organizațiile societății civile cer întregii clase politice să ia în considerare cu maximă responsabilitate principalele revendicări ale manifestanților din București și din zeci de orașe din țară și străinătate: demisia Președintelui României, a Guvernului și alegeri anticipate necomasate.  Aceste solicitări extreme relevă grave disfuncții ale sistemului democratic, fapt semnalat explicit de participanții la manifestații care se declară dezamăgiți de calitatea reprezentării politice.
Schimbarea mediului politic nu se poate face decât prin asumarea de către toate partidele, fie ele la guvernare sau nu, a unor măsuri menite să prevină încălcarea principiilor statului de drept, guvernarea discreționară, fără respectarea Constituției și a cadrului legal, fără participarea tuturor actorilor sociali la decizia publică și distribuirea netransparentă și arbitrară a resurselor publice.

În acest sens, organizațiile semnatare au propriile propuneri, recomandări şi revendicări menite să conducă la reinventarea clasei politice, la reformarea cadrului instituțional și legislativ şi sunt pregătite să le discute cu toate partidele politice atât timp cât revendicările protestatarilor sunt tratate cu maximă responsabilitate.

Inivităm toate partidele politice să aleagă calea responsabilităţii, arătând respect celor care protestează în aceste zile și că se angajază într-o reformă consistentă atât a propriilor structuri de partid, cât și a statului român. Pentru a sprijini procesul de reformare, ne oferim contribuția la construirea unui mecanism participativ de lucru într-o formulă agreată cu partidele politice.

Semnatarii prezentului comunicat salută și încurajează societatea civilă aflată în aceste momente în stradă.

Acest comunicat este susținut de:

Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe
Mircea Toma, Agenția de Monitorizare a Presei Active Watch
Lavinia Andrei, Terra Mileniul III
Victor Alistar, Transparency International Romania
Miruna Ralea, Asociația Alma-Ro
Diana-Olivia Hatneanu, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki
Costel Popa, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Liviu Mihaiu, Asociația Salvați Dunarea și Delta
Cristian Pîrvulescu, Asociația Pro Democrația
Ionuț Sibian, Fundatia pentru Dezvoltarea Societății Civile
Ioan Tănase, Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni – ANBCC
Mihail Bumbeș, Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală
Ioana Avădani, Centrul pentru Jurnalism Independent
Adrian Dohotaru, Grupul pentru Acțiune Socială
Christian Mititelu, Alianța Civică
Viorel Micescu, CENTRAS
Violeta Alexandru, Institutul pentru Politici Publice – IPP
Anca Elena Gheorghică, Asociaţia Mai Bine
Mădălina Mocan, Centrul Rațiu pentru Democrație
Bako Mihaly, Fundația Strawberrynet
Sandra Pralong, Grupul Erupție Anti-Corupție
Kovavcs Zoltan Csongor, Asociația Transilvania Verde
Ștefana Bianu, RPER-Fr “Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie”
Cosmin Bârzan, Centrul pentru Resurse Civice
Georgiana Iorgulescu, Centrul de Resurse Juridice
Lista de adeziuni rămâne deschisă. Organizațiile care doresc să se alăture acestui demers sunt invitate să-și exprime adeziunea la adresa oana@ce-re.ro sau razvan@mma.ro.

REVENDICĂRI FORMULATE DE ORGANIZAȚII ALE SOCIETĂȚII CIVILE — IANUARIE 2012

1.       Democratie, alegeri și partide politice
Condiții de fond:
1.1    Liberalizarea condiţiilor restrictive de constituire a unui partid politic și eliminarea condițiilor discriminatorii și favorizante pentru unii actori participant la alegeri;
1.2    Adoptarea iniţiativei legislative de eliminare a traseismul politic;
1.3    Interzicerea finanţării partidelor politice de către persoane juridice;
1.4    Extinderea controlului Curții de Conturi la toate operațiunile financiar contabile ale partidelor politice;
1.5    Instituirea mecanismelor de revocare individuala pentru parlamentari;
1.6    Garantarea dreptului constituțional la libera exprimare prin alinierea legislației și a practicii juridice la prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului și la practica Curții Europene a Drepturilor Omului.

Aspecte prioritare:
1.7    Decomasarea alegerilor şi desfăşurarea localelor şi parlamentarelor la termenul lor normal;
1.8    Instituirea obligației de declarare a colaborării cu serviciile de informații sub sancțiunea penală imprescriptibilă pentru candidații in alegeri, funcționarii publici și magistrați;
1.9    Sancţionarea intervențiilor publice și atitudinilor discriminatorii la adresa minoritarilor și grupurilor vulnerabile;
1.10Depolitizarea serviciilor publice de radio, televiziune și a agenției Agerpres prin modificarea legilor de funcționare ale acestor instituții;
1.11Toate partidele sa își asume un set de criterii agreate cu societatea civila pentru desemnarea candidaților la alegeri.

2.       Parlament, Guvern, Președinție
Condiții de fond:
2.1    Consolidarea rolului Parlamentului prin limitarea practicii ordonanțelor de urgență
2.2    Eliminarea procedurii de legiferare prin asumarea răspunderii Guvernului, cu excepția declarării stării de urgenta și stării de război
2.3    Imbunătățirea procesului legislativ printr-un dialog social și civic autentic, cu realizarea de studii de impact bine fundamentate, care sa asigure stabilitatea cadrului legal

Aspecte prioritare:
2.4    Construirea unui mecanism participativ de lucru cu societatea civilă, într-o formulă agreată cu toate partidele politice;
2.5    Introducerea sancțiunii anulării efectelor acelor acte normative al căror proces de adoptare nu a respectat Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională;
2.6    Simplificarea procedurii de aprobare a percheziţiei şi trimiterii în judecată a miniștrilor și foștilor miniștri;
2.7    Reducerea imunității prezidențiale și suspendarea curgerii oricărei prescripții, pe perioada mandatului.

3.       Transparență și bună guvernare

Condiții de fond:
3.1    Depolitizarea aparatului administrativ și transparentizarea recrutării funcționarilor publici pe criterii de competență, publicarea organigramelor instituțiilor publice și a CV-urilor funcționarilor pe site-ul instituției;
3.2    Instituirea în cooperare cu societatea civilă și asociațiile de afaceri a unei monitorizări permanente a alocării banului public către sectorul privat;
3.3    Aplicarea integrală și proactivă a legii 544/2001, prin publicarea din oficiu pe site-ul instituției a tuturor rapoartelor de activitate cerute de legea, ca și a tuturor achizițiilor publice, bugetelor și salariilor din sectorul public;
3.4    Lărgirea sferei de aplicare a Legilor nr. 52/2003 şi 544/2001 pentru a acoperi şi alte categorii de persoane juridice din sectorul public și cu capital de stat, precum și a sferei informaţiilor la care accesul cetăţeanului este liber;
3.5    Instituirea de sancțiuni administrative pentru neaplicarea corespunzătoare a Legii 544/2001, precum și a Legii 52/2003.

Aspecte prioritare:
3.6    Întărirea capacității departamentelor care se ocupă de furnizarea răspunsurilor la solicitărilor în baza Legii 544/2001 astfel încât acestea să fie capabile a răspunde in cel mai scurt timp, corect și complet, solicitărilor primite din partea cetățenilor;
3.7    Simplificarea, standardizarea și unificarea procedurilor administrative prin adoptarea Codului administrative și de procedură administrativă al României;
3.8    Stabilirea prin lege a tuturor standardelor de cost pentru serviciile și investițiile publice.

4.       Justiție, lege și jurisprudență
Condiții de fond:
4.1    Instituirea principiului răspunderii materiale pentru proasta gestionare a banilor publici și încălcarea drepturilor cetățenești;
4.2    Reinstituirea independentei reale și protecției magistraților împotriva oricăror ingerințe politice fără ca prin aceasta sa se instituie impunitate pentru malpraxis și corupție;
4.3    Sistematizarea și simplificarea legislative prin adoptarea codurilor de reglementări sectoriale.

Aspecte prioritare:
4.4    Asigurarea transparenței și calității actului de justiție, prin unificarea practicii judiciare și stabilirea standardelor de motivare a hotărârilor judecătorești;
4.5    Retragerea şi descurajarea oricăror proiecte legislative care ar dăuna transparenţei declaraţiei de avere și de control real al conflictelor de interese și incompatibilităților în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

5.       Participare publică și dialog civic
Condiții de fond:
5.1    Schimbarea legii manifestațiilor publice pentru a elimina restricțiile actuale excesive
5.2    Sporirea rolului democrației participative, conform Tratatului de la Lisabona prin crearea de noi mecanisme de interacţiune între cetăţeni şi instituţii și prin respectarea inițiativei cetățenilor la nivel local cat și parlamentar;
5.3    Introducerea mecanismelor de revocare individuală a mandatelor obținute prin alegeri prin inițiativă cetățenească de declanșare a referendumurilor în circumscripții;
5.4    Organizarea de consultări pe teme de politică publică relevante, pe tot parcursul procesului de politică publică;

Aspecte prioritare:
5.5    Stoparea abuzurilor forțelor de ordine împotriva exercitării dreptului la libera exprimare și adunare publică;
5.6    Investigarea abuzurilor Jandarmeriei împotriva manifestanților pașnici, inclusiv de către o comisie parlamentară;
5.7    Organizarea de consultări în elaborarea unor documente programatice importante (spre exemplu, Strategia Naţională Anticorupţie, Planul Naţional de Dezvoltare, Programele Operaţionale şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală);
5.8    Construirea şi folosirea unor mecanisme de dialog şi consultare publică la nivelul ministerelor şi al autorităţilor publice locale;
5.9    Includerea reprezentanţilor sectorului neguvernamental în Consiliul Economic şi Social;
5.10Stabilirea şi respectarea unui program regulat de consultări, la nivelul Primului Ministru, prin intermediul Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

6.       Mediu
Condiții de fond:
6.1    Recunoaşterea dezvoltării durabile ca politică orizontală prin operaționalizarea legislației existente și alocări bugetare corespunzătoare;
6.2    Utilizarea fondurilor structurale şi de coeziune astfel încât rezultatele proiectelor să conducă la o dezvoltare durabilă reală;
6.3    Operarea de programe naţionale de dezvoltare durabilă, clare şi predictibile, care să contribuie la trecerea către o economie verde;
6.4    Îmbunătăţirea cadrului educaţional formal şi non-formal, precum şi creşterea gradului de conştientizare publică în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă;
6.5    Stimularea activității economice locale in zonele rurale.

Aspecte prioritare:
6.6    Respingerea proiectului legislativ de modificare a Legii Minelor nr. 85/2003, care ar permite companiilor miniere private sa exproprieze de bună voie in numele statului;
6.7    Întreruperea procesului de autorizare a operaţiunilor privind exploatarea miniere Roşia Montana și investigarea ilegalităţilor semnalate de societatea civila;
6.8    Identificarea și sancționarea cu celeritate a celor care au favorizat abuzurile asupra mediului înconjurător  (tăieri ilegale de copaci, poluare, introducerea vânătorii in ariile protejate, dezvoltare urbană nesustenabilă etc);
6.9    Delimitarea publică a partidelor politice și a Președintelui României de interese private legate de exploatarea resurselor natural cu impact major asupra mediului;
6.10Susținerea revitalizării zonelor rurale prin proiecte de salvare in situ a patrimoniului rural neprotejat.

7.       Social
Condiții de fond:
7.1    Susținerea economiei sociale, a micilor întreprinzători și a dezvoltării rurale, ca modalitate de lupta împotriva excluziunii sociale și combatere a sărăciei, și pentru reducerea distantei uriașe intre săraci și bogați;
7.2    Promovarea descentralizării serviciilor sociale atât la nivel de roluri ale instituţiilor responsabile, cât şi la nivel de alocare bugetară;
7.3    Armonizarea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale.

Aspecte prioritare:
7.4    Revizuirea alocării resurselor de la bugetul de stat dedicate domeniului social (educație, sănătate, servicii sociale) prin alocări transparente, strategice și eficiente a resurselor publice, in consultare cu toți factorii interesați;
7.5    Susţinerea şi legitimarea acţiunii de schimbare a atitudinilor negative prin intervenţii punctuale la nivel local în care să se gestioneze problemele de incluziune socială cu care se confruntă grupurile discriminate; Integrarea şi aplicarea conceptului de cetăţenie activă în orice tip de intervenţie cu stimularea atât a minoritarilor, cât şi a majoritarilor;
7.6    Facilitarea dezvoltării unei pieţe libere de servicii sociale, asemănătoare altor servicii de interes general din domeniile educaţiei și sănătății;
7.7    Promovarea cu precădere la nivel local a principiului subsidiarităţii, în sensul substituirii structurilor şi serviciilor publice în procesul de gestionare a problemelor sociale cu structuri ale societăţii civile şi servicii private, care pot asigura cadrul optim pentru folosirea eficientă a resurselor din comunitate.

8.       Gestionarea fondurilor și bunurilor publice

8.1    Instituirea obligației de aprobare prealabila a Parlamentului pentru exploatarea resurselor minerale și fosile ale tarii;
8.2    Instituirea de mecanisme care sa conducă la eficientizarea gestionarii fondurilor publice și a celor europene;
8.3    Adoptarea unui comportament responsabil a întregii clase politice fata de absorbția fondurilor europene și promovarea intereselor României in raport cu instituțiile europene;
8.4    Încetarea distrugerii patrimoniului natural și arhitectural național cu complicitatea autorităților.
Revendicări susținute de:
Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe
Mircea Toma, Agenția de Monitorizare a Presei Active Watch
Lavinia Andrei, Terra Mileniul III
Victor Alistar, Transparency International Romania
Miruna Ralea, Asociația Alma-Ro
Diana-Olivia Hatneanu, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki
Costel Popa, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Liviu Mihaiu, Asociația Salvați Dunarea și Delta
Cristian Pîrvulescu, Asociația Pro Democrația
Ionuț Sibian, Fundatia pentru Dezvoltarea Societății Civile
Ioan Tănase, Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni – ANBCC
Mihail Bumbeș, Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală
Ioana Avădani, Centrul pentru Jurnalism Independent
Adrian Dohotaru, Grupul pentru Acțiune Socială
Christian Mititelu, Alianța Civică
Viorel Micescu, CENTRAS
Violeta Alexandru, Institutul pentru Politici Publice – IPP
Anca Elena Gheorghică, Asociaţia Mai Bine
Mădălina Mocan, Centrul Rațiu pentru Democrație
Bako Mihaly, Fundația Strawberrynet
Sandra Pralong, Grupul Erupție Anti-Corupție
Kovavcs Zoltan Csongor, Asociația Transilvania Verde
Ștefana Bianu, RPER-Fr “Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie”
Cosmin Bârzan, Centrul pentru Resurse Civice

Reclame

Etichete:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 comentarii pe “Mesajul si revendicarile ONG-urilor catre partidele politice”

 1. MIHAI GEORGEVICI 26 ianuarie 2012 la 10:36 AM #

  Societatea civila „schioapata” in Romania, dupa cum stim si datorita faptului ca guvernantii si politicienii nu vor sa modifice „LEGEA SPONSORIZARII”

  Aceasta lege ar trebui sa corespunda adliteram cu aceea care se aplica in tarile dezvoltate din Uniunea Europeana.

  Iata un motiv principal pentru care ONG-urile sunt „la pamant” in tara noastra si ne miram de ce MASELE NU CONDUC PUTEREA! (sub aspect democratic) Aviz amatorilor!

  Apreciază

  • Gondolin 26 ianuarie 2012 la 12:20 PM #

   nu toate ONG-urile sunt la pamant. Iar unele dintre ONG-uri, fie ca organizatii fie prin reprezentanții lor, o duc destul de bine. Din ONG-ul GDS (cine isi mai aduce aminte de anii 90: O tempora! O mores!) 9 membrii au funcții guvernamentale sau au devenit conducători de instituții bugetofage, cu rang de secretar de stat. Asa ca cel puțin GDS-istii o duc bine…

   Apreciază

 2. Dan Patruica 26 ianuarie 2012 la 10:45 AM #

  Acest mesaj / revendicare are mai mult decat bunsimt , are si suficienta coerenta si rigurozitate tehnica pentru a putea fi prezentat , negociat , pus intr-o forma finala si legiferat in Parlament. Felicitari autorilor ! Succes in finalizarea actiunii lor. Va multumesc pentru acest document.

  Apreciază

  • Gondolin 26 ianuarie 2012 la 12:17 PM #

   Dane – USL și-a manifestat deja disponibilitatea de a discuta cu societatea civila. Unele dintre solicitările acesteia sunt de ceva vreme inițiative legislative ale USL, deocamdată nebăgate in seama de majoritatea portocalie. Premise, deci, exista. Pe de alta parte va fi greu de conciliat cu Mihaiu, de pilda, autoriul celebrei sintagme „PDL=USL=Mizerie” – aceasta fiind pozitia sa de principiu, imi imaginez un dialog cu el ca un dialog cu un surd care nu aude, dar le potrivește.
   PS Abe cel pe care il știi din Grozăvești te îmbrățișează frățește. 🙂

   Apreciază

 3. MISCAREA ROMANIA PENTRU ROMANI 12 februarie 2012 la 11:34 AM #

  MISCAREA ROMANIA PENTRU ROMANI
  – COMUNICAT DE PRESA-
  Romania se afla astazi in fata unor provocari deosebit de periculoase care ii pun in pericol insari existenta sa. Veleitari si oportunisti se adauga tot mai insistent “cotului cu solisti interni si externi” care vor sa ne cante prohodul.
  Au aparut si apar ca ciupercile dupa ploaie tot felul de comisii, consilii, federatii sau confederatii ce-si aroga reprezentarea unica a societatii civile. Vechile sloganuri comuniste “Cine nu este cu noi este impotriva noastra”, “ dai in mine dai in fabric si uzine”, “numai noi suntem in masura sa organizam societatea romaneasca”
  IN ACESTE CONDITII SE IMPUNE NECESITATEA UNEI AUTENTICE UNITATI A REPREZENTANTILOR SOCIETATII CIVILE PE BAZA UNOR CRITERII SI OBIECTIVE CU ADEVARAT DEMOCRATICE.
  MISCAREA ROMANIA PENTRU ROMANI este initiativa unor ROMANI satui de o clasa politica lipsita de orice doctrina si de politicieni traseisti care isi vad numai propriile interese. Din aceste considerente chemam reprezentantii societatii civile sa ne unim in vederea devenirii unei forte de care partidele de la guvernare sau din opozitie sa tina cu adevarat cont. ONG sunt rugate sa-si spuna parerea fata de oportunitatea apartenentei la aceasta miscare si sa faca propuneri concrete de obiective
  Obiective initiale, supuse permanent imbunatatirii prin contributia tuturor:
  1. Coagularea reala a societatii civile pentru asanarea societatii romanesti
  1.1. Monitorizarea modului in care structurile ce se prezinta drept reprezentante ale societatii civile corespund in realitate acestui deziderat.
  1.2. Crearea unor conditii reale pentru a putea beneficia de drepturile initiative legislative.
  1.3. Intocmirea unei Carti albe a societatii civile
  2. Monitorizarea reala si obiectiva a actiunilor puterii si ale opozitiei politice
  2.1. Respectare legalitatii
  2.2. Respectarea jurisprudentei in intocmirea proiectelor legislative
  2.3. Consultarea reala a societatii civile in derularea procesului legislativ
  2.4. Neamestecul in viata organizatiilor societatii civile
  3. Monitorizarea reala si obiectiva a activitatilor ONG-urilor in vederea respectarii spiritului civic si a apolitismului lor
  3.1. Contracararea actiunilor acelor ONG care nu urmaresc decat capusarea de fonduri publice
  3.2. Monitorizarea reala a modului in care ONG –urile beneficiaza de fonduri publice si prezentarea periodica a situatiei din acest domeniu
  3.3. Analiza periodica, pertinenta si impartiala a modului in care sunt declarate ONG de utilitate publica. Acele ONG care se dovedesc a fi anexe ale partidelor sa fie ptopuse pentru a-si pierde utilitatea publica
  4. Fermitate in contracararea actiunilor de desfiintare a romanismului
  4.1 Contacararea dezinformarilor si mitizarilor referitoare la istoria reala a Romaniei
  4.2. Raspuns pe masura la actiunile de invinuire si catalogare generala a poporului Roman.
  4.3. Contracararea populismului si a actiunilor desfasurate in numele acestuia
  5. Pilonii de integritate si stabilitate a Romaniei si poporului Roman- BISERICA SI ARMATA – sa fie protejati de imixtiuni politice si de orice fel de actiuni destabilizatoare
  5.1. Biserica sa ramana la statutul, scopurile si obiectivele secular, fara a se amesteca in jocuri politice
  5.2. Armata si simbolutile sale sa-si pastreze nealterate misiunile si traditiile fara politizare. Miscarea isi propune sa cuantifice real modul de acordare a gradelor militare si sa ceara retragerea gradelor “oferite” ca recompense politice

  6. Din conducerea colegiala a miscarii nu pot face parte cei din conducerea structurilor partidelor politice
  In prima decada a lunii mai intentionam sa convocam o conventie a reprezentantilor ONG, care au aderat formal la miscare, pentru a da forma finala, a aproba documentele constitutive si a trece la rezolvarea juridica
  Daca doriti sa semnati petitia intrati pe http://www.petitie online.ro.
  Doriti sa deveniti membri ai miscarii si sa aflati mai multe detalii? Apelati la adresa de E-mail :comitetul.roman@yahoo.com
  COMITETUL DE INITIATIVA

  Apreciază

Trackback-uri/Pingback-uri

 1. Mesajul si revendicarile ONG-urilor catre partidele politice « ALIANTA DREPTEI - 27 ianuarie 2012

  […] informationala: Yellow Gondolin Like this:LikeBe the first to like this post. Postat in criza de sistem, democratie defecta, […]

  Apreciază

%d blogeri au apreciat asta: