BPN al PNL 16 mai: Rezoluția ”Îmbunătăţirea cadrului fiscal şi reducerea semnificativă a evaziunii fiscale”

pnl1În planul măsurilor fiscale am avut în vedere simplificarea sistemului de impunere fiscală şi lărgirea bazei impozabile în acord cu obiectivul prioritar de creştere a colectării veniturilor bugetare.

Pe lângă măsurile de politică fiscal-bugetară referitoare la creşterea colectării veniturilor bugetare şi creşterea calităţii cheltuielilor publice, se impun şi reforme structurale care să vizeze reducerea pierderilor şi a arieratelor precum şi sporirea disciplinei financiare în special în sectorul companiilor de stat şi al administraţiei publice locale.

În consecinţă, am adoptat următoarele măsuri de consolidare fiscală, lărgire a bazei impozabile, disciplină financiară şi stimularea atragerii de bani europeni:

 • pachetul de măsuri fiscale prin care veniturile bugetare cresc cu cca. 2,9 mld. lei, din care 1,8 miliarde lei pentru creşterea cheltuielilor de investiţii şi 1,1 miliarde lei pentru reducerea deficitului bugetar estimat pentru anul 2013.
 • continuarea consolidării fiscale prin cresterea veniturilor mai rapid decat cresterea cheltuielilor, ceea ce va reduce deficitul bugetar la 2,1% din PIB pe metodologia cash, respectiv la 2,4% din PIB pe metodologia ESA.
 • măsuri menite să contribuie la reducerea consistentă a arieratelor acumulate la nivelul autorităţilor publice locale, printr-un cadru strict de monitorizare şi aplicare a Legii Finanţelor Publice Locale. Astfel, Guvernul va da un semnal major privind responsabilitatea fiscal-bugetară şi la nivelul autorităţilor locale.
 • creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene va fi stimulată prin creşterea efortului de cofinanţare cu cca. 4 mld. lei, ceea ce asigură resursele necesare proiectelor europene.

Conform angajamentelor cu organismele financiare internaţionale, până la 1 iulie:

 • Adoptăm măsuri de simplificare a schemelor de amortizare a mijloacelor fixe;
 • Revizuim baza impozabilă pentru impozitele pe proprietate, acestea urmând a varia în funcţie de destinaţia proprietăţii şi nu în funcţie de statutul juridic al proprietarului;
 • Elaborăm o strategie pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor în perioada 2015-24.

Cu privire la OBIECTIVUL FUNDAMENTAL de reducere a evaziunii fiscale, avem în vedere abordări pe două mari planuri:

A) Măsurile de natură organizatorică:

 • Unificarea structurilor de control operativ la nivelul A.N.A.F., corelat cu instituirea controlului unic asupra activităţii contribuabililor, o dată la 3 ani pentru IMM-uri şi o dată la 5 ani pentru marii contribuabili.
 • Reorganizarea aparatului teritorial pe o structura regională.
 • Modernizarea şi integrarea sistemului de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
 • Dezvoltarea analizei de risc fiscal la nivelul întregii administraţii fiscal.

Ca parte a procesului de restructurare şi modernizare a ANAF, consolidăm actualul număr de 221 unităti fiscale în opt direcţii regionale (până la mijlocul anului 2013) şi 47 de unităţi fiscale locale  (până în anul 2015). Este deja semnat cu Banca Mondială un proiect de susţinere a modernizării administraţiei fiscale.

B) Măsurile legislative menite să asigure îmbunătăţirea colectării veniturilor bugetare, combaterea evaziunii fiscale şi susţinerea mediului de afaceri vizează, in principal:

 • Modificarea cadrului legislativ în vederea recuperii operative a prejudiciilor stabilite pentru fapte de evaziune fiscală
 • Modificarea şi completarea actelor ce reglementează descoperirea şi sancţionarea evaziunii fiscale prin redefinirea infracţiunilor din zona evaziunii fiscale si extinderea compentelor ANAF în eficientizarea activităţii de combatere a evaziune fiscală.
 • Întărirea disciplinei financiare prin restricţionarea plăţilor şi încasărilor în numerar, prin reducerea limitei maxime a plăţilor în numerar de la 5000 la 2000 lei între operatorii economici;
 • Modificarea Legii 31/1990 privind societăţile comerciale prin instituirea obligativităţii majorării capitalului social în condiţiile înregistrării de capitaluri negative, precum şi introducerea răspunderii solidare a asociaţilor sau administratorilor care cesionează societăţile comerciale cu datorii către bugetul de stat şi/sau partenerii comerciali.
 • Modificarea Legii 85/2006 privind insolvenţa, în sensul introducerii posibilităţii de a fi efectuate inspecţii fiscale şi după data deschiderii procedurii insolvenţei, respectiv condiţionarea intrării în insolvenţă voluntară de efectuarea inspecţiei fiscale.

Măsuri privind stimularea mediului de afaceri

1.Rescrierea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală (până la sfârşitul acestui an pentru asigurarea transparenţei şi a predictibilităţii)

Printre obiective:

 • Simplificarea fiscalităţii şi creşterea competitivităţii fiscale a

mediului economic

 • Unificarea actelor normative din domeniul fiscal intr-un Cod fiscal clar, fara loc de interpretari;
 • Creşterea eficienţei activităţii de administrare a impozitelor şi taxelor;
 • Simplificarea procedurilor de administrare a creanţelor fiscale;

2.Impozitarea microîntreprinderilor

– în vederea simplificării sistemului de taxare şi de raportare s-a luat măsura  unificării pragului cifrei de afaceri de la 100.000 Euro la nivelul de 65.000 Euro.

– pentru firmele cu cifra de afaceri sub 65.000 euro am simplificat sistemul de impunere odată cu trecerea la impozitarea cu 3% a cifrei de afaceri, ceea ce conduce la reducerea costurilor de conformare şi administrare fiscală.

– s-a eliminat obligativitatea ca agenţii economici care se încadrează în categoria microintreprinderilor să aibă cel puţin un salariat ceea ce reprezintă o măsură menită să simplifice sarcinile administrative

3. Cota redusă de 9% TVA pentru pâine pe întreg lanţul de comercializare

Prin reducerea TVA de la 24% la 9% se reduce evaziunea ceea ce va contribui la salubrizarea acestui domeniu şi va răsplăti, prin capitalizare, agenţii economici oneşti în relaţia cu statul.

4. Ajutorul de stat – MINIMIS

Susţine IMM-urilor în vederea realizării de investiţii şi participării active a acestora la redresarea economiei româneşti prin crearea de noi locuri de muncă (sume nerambursabile în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita valorii maxime de 200.000 euro)

Contribuie la consolidarea iniţiativei antreprenoriale, cu rol decisiv în susţinerea creării de noi locuri de muncă.

5. Ajutor de stat

Până în prezent:

– Au fost aprobate spre finanţare un număr de 32 de proiecte mari de investiţii în valoare totală de 1,6 miliarde euro, care vor genera un număr de peste 12.000 noi locuri de muncă şi pentru care MFP va acorda un ajutor de stat în valoare totală de maxim 464,15 mil. euro, din care s-au plătit deja 187,4 mil. Euro pentru investiţiile realizate.

– În anul 2013, se vor finaliza un număr de 16 proiecte de investiţii în valoare totală 705,03 milioane Euro care vor genera peste 6.000 noi locuri de muncă.

Etichete:, , , , , , ,

Un comentariu pe “BPN al PNL 16 mai: Rezoluția ”Îmbunătăţirea cadrului fiscal şi reducerea semnificativă a evaziunii fiscale””

 1. alexc 16 mai 2013 la 9:28 PM #

  ajutoare de stat? o tampenie. in primul rand trebuie simplificat codul muncii la maximum. de preferat cel chinez, dar e bun si cel american(din statele republicane). reducerea rolului statului in economie (privatizarea tuturor companiilor de stat, desfiintarea tuturor comitetelor si comitiilor , ajutoare sociale:ioc, poate acele food stamps americane.

  Apreciază

%d blogeri au apreciat: