Interpelare adresată Primului Ministru și Ministrului MECȘ

Radu-Zlati

INTERPELARE

Adresată: Domnului Victor Ponta, Prim-ministru,

Domnului Mihai Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației și Cercetării Științifice,

De către: Radu Zlati, Deputat PNL

Obiectul interpelării: Situația Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) din Cluj-Napoca

Domnule Victor Ponta, Prim Ministru,

Domnule Mihai Sorin Cîmpeanu, Ministru al Educației și Cercetării Științifice,

Având în vedere protestul salariaţilor Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) din Cluj-Napoca,  protest care a avut loc la data de 28 ianuarie 2015, ocazie cu care angajații au reclamat blocajul total al instituției mai sus menționate (neprimirea drepturilor salariile, datoriile imense acumulate, blocajul financiar, imposibilitatea accesării unor grantul europene sau din alte surse, lipsa finanțării de la Bugetul de Stat, condițiile de muncă improprii, degradarea stațiunii pomicole) și, mai mult, starea de haos creată de lipsa informațiilor cu privire la subordonarea față de ministerul  Educației și Cercetării Științifice,

vă solicit prin prezenta să îmi comunicați situația apartenenței legale a acestei entități de cercetare-dezvoltare pomicolă.

Așa cum știți, Domnule Prim-ministru și Domnule Ministru, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj a ieşit din componenţa Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Șisești (ASAS), respectiv a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, urmând să treacă la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, în subordinea directă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Din cauza faptului că de la data reorganizării Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj și până acum, situația transferului și a apartenenței a rămas incertă, față de alte unități de cercetare agricolă din țară care au fost preluate (în baza Legii nr. 45/ 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare) prin absorbție, în cadrul unor instițuții de învățământ și din cauza interesului tergiversării reglementării patrimoniului funciar retrocedabil (suprafețe de terenuri din cadrul SCDP Cluj sunt revendicate si retrocedabile, în baza sentințelor definitive și irevocabile ale proprietarilor care au depus cereri la Comisiile locale de restituire a dreptului la proprietate privată asupra terenurilor din județul Cluj și așteaptă transferul la Agenția Domeniilor Statului),

vă rog să îmi comunicați de asemenea motivul  tergiversării sau a refuzului de a promova un act administrativ care să soluționeze dreptul de funcționare legală a acestui obiectiv, odată prestigios, de cercetare pomicolă.

Vă atrag totodată respectuos atenția, domnule Prim-ministru, și domnule Ministru, asupra încălcării grave a drepturilor acestor angajați la o funcționare legală, în cadrul unei stațiuni de cercetare în domeniul pomiculturii și îmi exprim suspiciunea unor interese imobiliare care duc la aceste tergiversări, interese care ar putea fi eventual depistate printr-un control de fond venit din partea Corpului de Control al Primului Ministru, respectiv al Corpului de control din cadrul MECȘ.

La prezenta interpelare, solicit răspuns în scris.

Cu stimă,

RADU ZLATI, Deputat PNL

3.02.2015

NOTĂ: Răspunsul MECS poate fi găsit aici: https://www.scribd.com/doc/283717199/Raspuns-MECS

        

Etichete:, , , , , ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: