În răspăr (LVI): Joaca de-a reforma în învățământ (1)

radu-zlati-600x423

Un cititor al blogului a intrat în jocul propus ieri și îmi trimite lista completă a comisiilor și comițiilor dintr-o unitate școlară. Citiți și vă uimiți!

 1. Comisia pentru curriculum – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 2. Comisia de ritmicitate a notării – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 3. Comisii metodice – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 4. Comisia diriginților – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, OMECI 5132/2009
 5. Comisia pentru examene de corigență/reexaminare/echivalare studii absolvite în străinătate– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, ordin corigență
 6. Comisia de disciplină pentru elevi și personal– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014,( Codul muncii-pentru personal didactic, auxiliar, nedidactic), ROI
 7. Comisia pentru programe de susţinere educaţională– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 8. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Legea nr. 87/2006, OUG nr. 75/2005, alte legi specifice asigurării calității
 9. Comisia de inventariere– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. Legea contabilității nr.82/1991, cu modif. ult.
 10. Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 11. Comisia de recepţie bunuri– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. Legea contabilității nr.82/1991, cu modif. ult.
 12. Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului şi a abandonului școlar – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, ROI
 13. Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. Legea contabilității nr.82/1991, cu modif. ult.
 14. Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Metodologiile de obținere a gr. Didactice, alte legi specifice
 15. Comisiile pentru organizarea examenelor– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Metodologiile de evaluare națională cls. II, IV; VI; VIII- an școlar 2014-2015, Metodologie bacalaureat –  an școlar 2014-2015
 16. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, ROI, Legea nr. 319/2006
 17. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Regulamentul actelor de studii nr. 5565/2011, alte regulamente de recunoaștere a studiilor absolvite în străinătate
 18. Comisia pentru situaţii de urgenţă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Legea nr.319/2006, Codul Muncii, ROI
 19. Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Codul Muncii
 20. Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe şcoală– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014. ROI
 21. Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 22. Comisia pentru mentorat– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 23. Comisia de gestionare BDNE– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014 ,alte legi specifice
 24. Comisia consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014
 25. Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Metodologii de concurs
 26. Comisia pentru salarizare și mobilitate– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Codul muncii,Legea nr. 63 privind încadrarea și salarizarea, Legea nr.283/2011,OUG. 103/2013, Metodologie mobilitate, alte legi specifice
 27. Comisia internă de evaluare continuă (pentru învățământul special și special integrat) – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, legislație înv. special
 28. Comisia pentru programe şi proiecte educative– LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, alte legi specifice
 29. Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării și promovarea interculturalității – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, Legea nr. 61/2013 și OUG nr. 137/2000, modificat în 2014
 30. Comisia pentru control managerial intern – LEN nr.1/2011, ROFUIP, OMEN 4619/2014, OMF nr.946/ 2005, republicat în 2012.

Să admitem că este vorba despre o unitate școlară mare (în jur de 800 elevi) – numărul cadrelor didactic este undeva înspre 60. Deci, în medie, un cadru didactic face parte din două comisii. Dar dacă este o unitate școlară mai mică, numărul crește exponențial. Celor mai disciplinați, mai activi, mai hard working oriented, li se oferă șansa să facă parte din mai multe comisii (la un moment dat eu făceam parte din vreo cinci – numai documentele comisiei pentru evaluarea calității ocupau jumătate de metru de raft, și trebuiau updatate, unele, semestrial).

În aceste condiții, când dascălul se transformă în scribălău, care poate fi calitatea muncii sale? În aceste condiții, care sunt parametrii reformei în învățământul preuniversitar, care să nu fie înecați de munca extra-didactică depusă de către cadrele didactice?

PS Să nu uităm, Consiliul profesoral, Consiliul de administrație, Consiliul profesorilor clasei… trai, nineacă, în cea mai bună dintre lumile posibile…

Etichete:, , , , ,

2 comentarii pe “În răspăr (LVI): Joaca de-a reforma în învățământ (1)”

 1. Vasile Dobrean 19 ianuarie 2016 la 7:36 PM #

  Mai sunt cel putjn două:
  -Comosia ONSS Olimpiada Nationala a Sportului Scolar si
  – Comisia SNAC -Comisia pentru Strategie Nationala de Ajutor Comunitar

  Apreciază

%d blogeri au apreciat: