Daniel Chițoiu (PNL): Comunicat de presă privind contractarea de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a unor împrumuturi în vederea achitării arieratelor

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor pnl1din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative şi ale Odinului vice-prim ministrului, ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget nr.161/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 – 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 29 martie 2013, împrumuturi din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreria Statului, în vederea achitării arieratelor înregistrate la data solicitării, fată de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în limita a 800 milioane lei.

Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot utiliza sumele acordate cu titlu de împrumut din vărsămintele din privatizare pentru achitarea arieratelor înregistrate, la data depunerii cererii pentru autorizarea contractării împrumutului, față de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în contabilitatea:

a) proprie şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local;

b)  instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, în limita sumelor datorate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

c) spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale în limita cheltuielilor pe care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială le poate finanța. Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prin derogare de la prevederile art.190^6 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pot aloca sume din împrumuturile contractate pentru plata arieratelor spitalelor publice cu excepția celor provenite din cheltuieli ce se finanțează din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și din bugetele programelor naționale de sănătate.

Împrumuturile se acordă pe o perioadă de maximum 5 ani cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României, respectiv 5,25% pe an.

Limita de îndatorare pentru aceste împrumuturi este de maxim 70%, calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din  Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împrumuturile pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele necesare contractării împrumutului sunt prevăzute în Odinul vice-prim ministrului, ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget nr.161/2013 şi se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice, respectiv Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti.

Etichete:, ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: