Moțiune simplă – Guvernul Ponta 3 ameninţă viaţa pacienţilor: amână lista de medicamente compensate

medicamente(2)(1)Moțiune simplă a Grupului PNL din Camera Deputaților: Guvernul Ponta 3 ameninţă viaţa pacienţilor: amână lista de medicamente compensate

Domnule Preşedinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule ministru Nicolae Bănicioiu,

Constatăm cu regret că odată cu schimbarea componenţei Guvernului, multe promisiuni guvernamentale, care reprezentau priorități până acum două luni, nu se mai află pe agenda Primului Ministru Victor Ponta și a Guvernului pe care îl conduce.

Ne referim, în special, la introducerea noii liste de medicamente compensate, condiţionalitate FMI, şi totodată, un angajament ferm pe care ni l-am luat împreună cu PSD prin Programul de Guvernare USL, despre care Primul Ministru spune permanent ca-l va duce la îndeplinire, ceea ce ne-ar bucura. Însă, până acum nu am asistat decât la promisiuni, fără rezultate.

Ba mai mult, am asistat la retragerea unor proiecte importante precum modul de calcul diferenţiat al taxei clawback si preţurile medicamentelor, proiecte construite tocmai pentru crearea spaţiului bugetar, care ar fi permis introducerea noii liste de compensate începând cu data de 1 aprilie 2014.

Din nefericire, constatăm că deşi introducerea noii liste de medicamente compensate reprezenta o prioritate majoră în Guvernul USL, acum actualul Guvern încearcă diverse tergiversări și justificări pentru a se deroba de responsabilitatea pe care și-a luat-o cu doi ani în urmă în fața populației.

Privim la disperarea asociaţiilor de pacienţi, care constată şi ele că toate eforturile depuse până în prezent au fost în zadar şi că viaţa lor depinde, din nou, de semnătura unui ministru şi a unui premier.

Faptul că astăzi Guvernul Ponta 3 are o altă componență politică a cabinetului, nu îl derobează de răspunderea și de obligația de a respecta cuvântul dat în fața populației.

PNL şi-a respectat angajamentul luat în faţa populaţiei şi a lăsat lista de medicamente compensate ”la cheie”, după îndelungate consultări cu renumiţi medici şi profesori, asociaţii de pacienţi, dar şi industria farmaceutică.

Un guvern responsabil nu ar trebui să se joace cu soarta a peste 3 milioane de pacienți şi să amâne deschiderea noii liste de compensate, sub falsul pretext al lipsei de bani.

Reamintim Primului Ministru şi cabinetului pe care îl conduce că în şedinţa de Guvern din data de 14 noiembrie 2013 preciza cât se poate de clar că sănătatea primeşte mai mulţi bani în 2014 decât în anul 2013 şi că de fapt sumele alocate sunt mai mari.

Şi, cu toate acestea, actualul ministru al Sănătăţii invocă lipsa banilor ca principal argument pentru neintroducerea listei de medicamente compensate de la 1 aprilie 2014, aşa cum fusese angajamentul iniţiat luat în faţa pacienţilor, dar şi a organismelor financiare internaționale.

Sănătatea românilor nu ar trebui sa aibă culoare politică şi nici nu ar trebui folosită pentru interesele unora. PNL a reactualizat lista de medicamente compensate, după aproximativ șase ani, timp în care pacienţii au aşteptat tratamente inovatoare, care să le salveze viaţa.  Deschiderea listei ţine doar de voinţa Primului Ministru.

Reamintim, de asemenea, Guvernului Ponta 3, promisiunile încurajatoare pe care le lansa domnul Victor Ponta la sfârșitul anului 2013 când preciza că sănătatea va deveni o prioritate pe agenda sa guvernamentală în anul 2014, luându-și angajamentul ferm de a îmbunătăți activitatea sistemului sanitar și de a contribui, prin politicile pe care le adoptă, la creșterea calității vieții pacienților.

Unde sunt acum toate aceste promisiuni?

Domnule Prim Ministru,

Domnule ministru Bănicioiu,

Stimați colegi parlamentari,

Prin neintroducerea listei de medicamente compensate nu faceţi decât să condamnaţi la moarte oameni care mai aveau o speranță.

Amânarea deschiderii noii liste de medicamente nu face decât să arate o lipsă de responsabilitate, o nepăsare şi în acelaşi timp, o îndepărtare serioasă de la aşteptările justificate ale celor care au dat votul lor pentru împlinirea acestor obiective. Sau poate, este vorba de interese ascunse, care ne scapă nouă, celorlalţi…

PNL nu poate accepta lipsa de responsabilitate atunci când vine vorba despre viaţa oamenilor, nu poate accepta denigrarea celor care au colaborat la realizarea acestei liste de medicamente compensate, renumiți medici și profesori, dar și asociații de pacienți, aşa cum s-a încercat și, de asemenea, nu permite dezinformarea și bătaia de joc la adresa pacienților.

Având în vederea modalitatea în care noua componenţă a Guvernului a acţionat odată instalată la conducere, nu putem decât să atragem atenţia că orice acţiune sau intenţie de a „murdări” sau de a anula munca depusă de către fosta conducere liberală a MS, parte din Guvernul USL de la acea perioadă, poate fi combătută extrem de uşor prin dovezi clare, care stau mărturie alături de toţi cei care au lucrat la acest proiect pentru îndeplinirea obiectivului politic asumat.

PNL solicită Guvernului României să-şi respecte angajamentele luate în faţa populaţiei şi a milioane de pacienţi şi să aprobe introducerea noii liste de medicamente compensate, luând în considerare următoarele:

Lista de medicamente compensate este  neactualizată de 6 ani, atunci fiind modificată tot de un ministru liberal, aşa cum a făcut-o şi acum,  în condițiile în care:

Există o directivă europeană care precizează foarte clar faptul că un medicament trebuie evaluat în 90 de zile de la solicitarea includerii în listă (România riscă procedura de infringement);

Ciclul de viață (patentul) al unui medicament este în medie de 8-10 ani;

Există un număr de medicamente care așteaptă rambursarea și care dacă ar fi fost introduse mai devreme ar fi salvat vieți, vindecat boli care produc dizabilitate și, în consecință, ar fi crescut productivitatea;

Actualizarea regulată a listei de medicamente ar fi permis o acomodare mai ușoară a bugetului alocat compensării medicamentelor, situație care ar fi fost mai ușor tolerată atât de către fondul de asigurări, pacienți cât și de către producătorii de medicamente;

În condițiile în care din 2008 până în prezent se monitoriza implementarea corectă a ordinului cu protocoalele terapeutice și se auditau regulat prescripțiile, cheltuiala cu medicamentele nu ar fi fost una “explozivă”.

După aproximativ șase ani în care pacienții români nu au avut acces la terapii inovatoare, care ar fi putut să le salveze viața, un ministru liberal, același care a introdus lista de medicamente compensate în anul 2008, a reactualizat-o conform standardelor internaționale.

Este prima dată în România când se propune o listă nouă de medicamente compensate elaborată după o metodologie de evaluare agreată la nivel internațional

Ordinul MS 724/2013 prevede criterii obiective de includere/ neincludere în Listă și o metodologie de evaluare complexă.

Procedura de evaluare a tehnologiilor medicale a fost una complexă care a necesitat mai multe filtre de evaluare și apreciere, precum și maximă responsabilitate. În afară de evaluările medicale a fost necesară și efectuarea unei evaluări economice, realizându-se o analiză de impact bugetar.

De asemenea, reamintim faptul că procedura de evaluare a medicamentelor compensate a fost una similară cu cea aplicată în marea majoritate a statelor membre UE, dar şi în Canada sau Australia şi a fost agreată în vara anului trecut atât de către toţi actorii instituţionali cât şi de către organismele financiare internaţionale.

În perioada iulie –decembrie 2013, evaluarea HTA a fost efectuată pentru un număr de 167 dosare care au fost depuse la sediul Ministerului Sănătății în perioada 25 iunie 2013– 12 iulie 2013.

Procedura a cuprins mai multe filtre progresive şi independente de evaluare:

Evaluarea critică a eficacităţii şi a siguranţei relative cât şi a rezultatelor raportate de către pacienţi şi acordarea unui scor de către comisiile de specialitate;

Evaluarea critică, pe de o parte a eficacităţii, siguranţei relative şi a rezultatelor raportate de către pacienţi, dar, pe de altă parte, şi a modelului rambursării în Marea Britanie şi Franţa şi a diseminării rambursării în statele UE şi acordarea unui scor de către Unitatea de Evaluare a Tehnologiilor Medicale din cadrul MS;

Evaluarea impactului bugetar pentru fiecare moleculă în parte cât şi pentru întreaga listă de către Unitatea de Evaluare a Tehnologiilor Medicale din cadrul MS

Evaluarea multidimensională a rezultatelor administrării medicamentului din perspectiva poverii bolii (morbiditate, mortalitate, dizabilitate), a faptului că există sau nu ghiduri şi protocoale de practică care îl recomandă în România, a posibilităţii de monitorizare a administrării medicamentului, a cheltuielilor adiţionale sau mai reduse pe care le implică administrarea acestuia, cât şi a importanţei acestuia pentru sănătatea publică sau pentru anumite categorii de pacienţi din perspectiva echităţii. Acest lucru a fost realizat de către Comisia Naţională de Coordonare a Activităţii Comisiilor de Specialitate.

Odată cu obținerea punctajelor finale, conform Ordinului MS 724/2013, dosarele au fost supuse analizei membrilor Comisiei Naționale, cu rol în elaborarea sintezei finale și a recomandărilor de compensare, respectiv poziționarea DCI în listă.

Propunerea efectuată de către Comisia Naţională a fost realizată în urma analizei și evaluării a 167 de dosare depuse la MS, din care:

– 130 dosare au fost propuse spre compensare, deci admise

– 36 au fost respinse

– 1 dosar incomplet

Pe 22 decembrie 2013, a fost postată pe site-ul MS,  „Sinteza privind propunerea de listă de medicamente compensate” realizată de reprezentanții Comisiei Naționale de coordonare a comisiilor de specialitate ale MS, conform metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății 724 din luna mai 2013.

Conform reglementărilor în vigoare, propunerea de listă de medicamente compensate a fost supusă Comisiei de soluționare a litigiilor, constituită prin Ordin de ministru.

Stimaţi colegi parlamentari,

În componența acestei Comisii au fost numiți reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, reprezentanți ai Comisiilor de Specialitate din cadrul MS, reprezentanți ai CNAS, reprezentanți ai industriei farmaceutice, practic toți factorii implicați pentru a ajunge la un consens general.

Atât timp cât în această comisie de soluţionare a contestaţiilor au fost implicate toate părţile în spiritul transparenţei, al corectitudinii, dar şi al obiectivităţii, nu vedem de ce actualul Guvern doreşte reevaluarea acestei noi liste de medicamente compensate, ceea ce ar însemna, dacă ar fi respectată procedura standard de la nivel internaţional, o întârziere de cel puţin 6 luni, timp în care vor muri din nou oameni, în aşteptarea medicamentelor.

În perioada ianuarie –februarie 2014,  Comisia de soluționare a Litigiilor a evaluat, verificat și a emis în cadrul ședințelor, prin vot deschis, recomandările finale pentru deciziile contestate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață ca urmare a propunerilor afișate pe site –ul MS în data de 22 decembrie 2013.

Propunerea  finală a Comisiei Naționale, pe baza recomandărilor făcute de Comisia de Litigii  a fost următoarea:

144 dosare au fost propuse spre compensare, deci admise

19 dosare respinse

4 dosare rămase în analiză întrucât au existat documente  incomplete sau  nu au obținut un punctaj din partea Comisiilor de specialitate unde dosarul a fost supus evaluării.

Moleculele nou propuse pentru compensare vor completa Lista actuală aprobată prin HG 720/2008 cu un număr important de medicamente destinate, în principal, tratării cancerului, diabetului, afecţiunilor cardiovasculare, afecţiunilor psihice, hepatitelor cronice, precum şi bolilor rare, fără a se limita însă doar la aceste patologii.

Pe toţi pacienţii care suferă de aceste boli, Guvernul Ponta nu face decât să-i condamne la moarte prin neintroducerea noii liste de medicamente compensate.

Stimaţi guvernanţi, moartea nu aşteaptă semnăturile dumneavoastră!

La baza proiectului a stat profesionalismul, lista de medicamente compensate fiind evaluată de către renumiţi medici şi profesori

Aproximativ 16 comisii cu peste 120 de renumiți medici și profesori au lucrat la evaluarea noilor medicamente propuse spre compensare.

Punerea la îndoială de către actualul ministru al Sănătății a profesionalismului cu care a fost realizată această listă reprezintă de fapt un act de denigrare a medicilor, profesori renumiți, care și-au adus contribuția benevol la realizarea acestui proiect, dar și a zecilor de asociații de pacienți care au vegheat la obiectivitatea cu care a fost reactualizată noua listă de medicamente compensate.

O amânare a listei de medicamente compensate pe motiv că aceasta trebuie reanalizată nu face decât să prelungească chinul pacienților și, în cazul multora, să grăbească decesul.

În acest moment, viața a peste 3 milioane de pacienți se află în semnăturile Guvernului Ponta 3.

Transparenţa totală şi comunicarea permanentă a stadiului proiectului

Pe tot parcursul perioadei de evaluare au existat informări publice și documente postate pe websiteul MS, referitoare la stadiul evaluărilor (rapoarte de sinteză ale Unităţii de Evaluare a Tehnologiilor Medicale, raport de sinteză al Comisiei Naționale, proiect de listă revizuită), pentru transparență maximă.

Mai mult, noile molecule introduse în lista de medicamente au fost verificate, prin numeroase filtre de evaluare, atât de către asociațiile de pacienți – beneficiarii acestei liste, de către renumiţii medici din comisiile de specialitate ale MS, cât și de către industria farmaceutică.

Realizarea unei analize de impact bugetar, aprobată de către Ministerul Finanţelor Publice şi ministrul delegat pentru buget, dar şi de către organismele financiare internaționale

A fost estimat un impact pozitiv de 592 milioane lei pentru anul 2014, suma care ar putea fi acoperită prin implementarea politicilor de reducere a cheltuielilor cu medicamentele (taxa claw-back, revizuirea prețurilor la medicamente, acorduri de partajare a riscurilor între finanțator și producător, audit al prescripției medicale).

Aceste proiecte au fost fie finalizate înainte de încheierea mandatului în luna februarie 2014, fie se aflau în diferite stadii de derulare, conform calendarului stabilit de comun acord cu instituțiile financiare internaționale. Din păcate, acestea au fost primele retrase din dezbaterea publică odată cu schimbarea conducerii liberale de la MS.

Analiza de impact bugetar a luat în considerare un procent de maxim 10% din numărul estimat de pacienți care ar putea beneficia de DCI-ul respectiv pentru medicamentele la care există alternativă farmaco-terapeutică și de maximum 25% din numărul estimat de pacienți care ar putea beneficia de DCI-ul respectiv pentru medicamentele la care nu există alternativă farmaco-terapeutică;

Analiza de impact bugetar  s-a bazat pe respectarea întru-totul a acordului cu FMI, BM și CE în ceea ce privește utilizarea evaluării tehnologiilor medicale în reevaluarea listelor de medicamente compensate.

Dacă guvernele anterioare din anul 2009 până în 2012 ar fi actualizat măcar anual lista, impactul de aproximativ 10% din totalul valorii medicamentelor care se compensează s-ar fi distribuit pe 5 ani, iar impactul anual ar fi fost de maximum 2%, un procent acceptabil într-o creștere de buget anuală. Astfel, s-ar fi putut preveni formarea de arierate într-un volum mare, dar lucrul cel mai important, s-ar fi asigurat accesul la terapia pacienților și salvarea multor vieți.

Introducerea listei de medicamente compensate reprezintă o condiționalitate în acordul cu FMI, BM și CE

În ultimele luni ale anului trecut rezultatele evaluărilor au fost discutate şi împărtăşite în repetate rânduri cu reprezentanţii Comisiei Europene, ai FMI şi ai Băncii Mondiale, în special partea aferentă impactului bugetar. În luna decembrie a anului trecut, a existat o informare oficială a ministrului delegat pentru Buget, dl Liviu Voinea, referitoare la cuantumul impactului bugetar transmisă de către MS şi CNAS.

Ca urmare acestei informări oficiale, vă reamintim că s-a primit acceptul instituţiilor financiare internaţionale de a posta proiectul de listă de medicamente compensate pe website-ul MS în transparenţă decizională.

În cadrul ultimei misiuni a instituţiilor financiare internaţionale din luna ianuarie a anului curent s-a convenit ca în Scrisoare să apară explicit actualizarea listei de medicamente legată de o serie de măsuri complexe referitoare la politica medicamentului pe care Guvernul României de la acea perioadă, Guvernul USL, s-a angajat să le aducă la îndeplinire pentru a micşora posibilul impact financiar excedentar al introducerii listei.

Din păcate, actuala conducere a Ministerului Sănătăţii, ministrul social-democrat, Nicolae Bănicioiu, a considerat că este mai corect să retragă proiectele de acte normative care reglementau acest domeniu decât să continue angajamentele luate de către Guvernul României.

Stimaţi deputaţi,

La sfârşitul săptămânii trecute, Grupul PNL din Camera Deputaţilor, pe care am avut onoarea să-l reprezint, s-a întâlnit cu reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că toate proiectele la care au lucrat împreună cu fosta echipă a Ministerului Sănătăţii au fost abandonate sau amânate, ceea ce nu face decât să perpetueze un sistem sanitar nesatisfăcător şi să îngreuneze tot mai mult, pe zi ce trece, viaţa pacienţilor care aşteaptă noile molecule inovatoare.

Toate aceste asociaţii de pacienţi au tras un semnal de alarmă, în nenumărate rânduri, la adresa guvernanţilor cu privire la efectele grave ale neintroducerii listei de medicamente compensate asupra calităţii vieţii lor.

Semnatarii prezentei moţiuni solicită de urgenţă ministrului Sănătăţii, domnul Nicolae Bănicioiu şi, implicit, Primului Ministru, domnul Victor Ponta, respectarea angajamentului politic şi introducerea noii liste de medicamente compensate, ceea ce va determina o îmbunătăţire a calităţii vieţii pacienţilor şi o reducere a costurilor îngrijirilor de sănătate, prin  perioade mai scurte de spitalizare, o refacere mai rapidă  şi implicit, o reintegrare mai uşoară în familie şi la locul de muncă.

Etichete:, , , , , , , , ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: