Scrisoarea Sindicatului PROJUST privitoare la pensiile speciale ale personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecatorești

Stimată doamnă deputat,
Stimate domn deputat,

Subscrisa FEDERAȚIA NAȚIONALA SINDICALA PROJUST, reprezentand interesele Projust, precum si din cadrul parchetelor de pe langa acestea, va adreseaza rugamintea de a acorda atentie asupra unui aspect deosebit de important pentru categoria profesionala reprezentata de  FNS PROJUST, problema ce urmeaza  a fi luata in discutie si supusa votului in cadrul plenului Camerei deputatilor in perioada imediat urmatoare, respectiv 04.05.-06.05.2015, conform ordinii de zi publicate, in sensul:
Reevaluarii amendamentelor adoptate in data de 28.04.2015, in sedinta comuna a Comisiei de munca si protectiei sociale si cea juridica, de disciplina si imunitati, cu referire la proiectul de lege PLx270/2015 privind  completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.
Tinem sa va aducem la cunostinta faptul ca solicitarea noastra se refera la adoptarea unei legi care sa reglementeze pensionarea personalului auxiliar de specialitate, similara dispozitiei legale privind categoria magistratilor – art. 82 din Legea nr. 303/2004, alaturi de care ne desfasuram nemijlocit activitatea, avand in vedere interdictiile pe care le avem, identice cu cele al magistratilor, importanta deosebita a muncii, uzura psihica si fizica la care sunt supuse cele doua categorii profesionale, precum si rolul sistemului de justitie in cadrul societatii.
Va rugam a propune si susține amendamente la proiectul de lege PLx 270/2015, dupa cum urmeaza:
La art. 3 din proiectul de lege, ce urmeaza a fi inserat la art. 68 ind. 2 din Legea nr. 567/2004, alin. 1, adoptarea articolului in forma existanta in prezent la art. 82 din Legea nr. 303/2004, si, cu precadere la alin. 2 al 82 din Legea nr. 303/2004, respectiv:
„ Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat
judecătorilor şi procurorilor, precum şi judecătorul, procurorul financiar şi consilierul de conturi la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat profesia de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult.
Argumentele in sustinerea acestei propuneri de amendament le veti regasi in adresa noastra nr. 10/2015, atasata prezentei corespondente.
Corespunzator, urmeaza a fi amendat si art. 7 din proiectul de lege, in sensul eliminarii dublei conditii, respectiv varstei si vechimii in specialitate. De asemenea, argumentele sunt expuse in cuprinsul adresei nr. 10/2015 a FNS PROJUST.
Cu privire la art. 10 din proiectul de lege PLx 270/2015, va rugam a adopta o formulare similara celei din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, in sensul ca, actualizarea pensiilor de serviciu si de urmas se face in functie de salariile de baza brute, cu sporurile corespunzatoare functiei, in raport de veniturile personalului din activitate, nicidecum in raport de punctul de pensie prevazut de Legea nr. 263/2010, motivat de faptul ca pensia are alt regim juridic decat cea din sistemul de pensii public, la nasterea dreptului stabilirea cuantumului drepturilor de pensie se face dupa alte criterii decat prevederile existente in Legea nr. 263/2010, astfel ca actuliazarea drepturilor de pensie impune reglementare distincta. In situatia in care actualizarea s-ar face in raport de Legea nr. 263/2010, practic, nivelul pensiilor privind persoanele provenite din cadrul personalului auxiliar de specialitate din cadrul sistemului de justitie ar ramane
neschimbate pana la incetarea acestor plati, in speta decesul titularului dreptului.
Consideram ca inserarea unei prevederi, cum este cea de la art. 10, forma amendata de cele 2 comisii la data de 28.04.2015, este inutila, facand trimitere la  o alta prevedere legale inaplicabila in situatia unei pensii ocupationale(speciale).
Corespunzator, se impune modificarea art. 15 alin. 2 din Plx 270/2015, in sensul mentinerii formei adoptate de Senat, cu privire la beneficiarii acestui drept pentru personalul pensionat anterior adoptarii prezentei legi.
Art. 12 din proiectul de lege PLx 270/2015, forma amendata de comisii la data de 28.04.2015, necesita o corectie. Astfel, solicitam a se avea in vedere faptul ca vechimea in specialitate este identica cu vechimea in funcție in cazul personalului auxiliar de specialitate din cadrul sistemului de justitie, sens in care apreciem ca s-a strecurat o confuzie in forma amendata, adaugandu-se o conditie caduca.

Va rugam a se observa ca solicitarea noastra se bazeaza pe un principiu consacrat,  respectiv simetria actelor juridice, sens în care, in speta, invocam Legea nr. 303/20004 privind statutul magistratilor.
Va rugam a sprijini demersul nostru si a va apleca cu atentie asupra celor sesizate și  va solicitam sustinerea amendamentelor expuse.
Atasam prezentei adresa nr. 10/2015 a FNS PROJUST, raportul comun al Comisiei de munca si protectiei sociale si cea juridica, de disciplina si imunitati, cu referire la proiectul de lege PLx270/2015, din data de 28.04.2015.

Va facem cunoscut ca aceste propuneri de amendament au o larga sustinere in cadrul categoriei profesionale pe care Federatia PROJUST o reprezinta, in randul personalului neafiliat sindicat, precum si o parte dintre magistrati(procurori si judecatori), sens in care, in mai putin de 24 de ore au fost transmise aceste sustineri sub forma unor tabele cuprinzand peste 5.000 de semnaturi ale persoanelor vizate de actul normativ suspus dezbaterii si votului decizional in Camera Deputatilor, inaintate Camerei Deputatilor impreuna cu adresa nr. 10/2015 a FNS PROJUST.
Va asiguram de intreaga noastra consideratie.

Presedinte F.N.S. PROJUST
Stefania Teleman
Grefier
Curtea de apel Bucuresti

Etichete:, , ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: