Inițiativă legislativă: Indemnizația pentru limită de vârstă pentru aleșii locali

CDEPLa sfârșitul sesiunii am depus o inițiativă legislativă, împreună cu alți 29 de colegi parlamentari, care instituie indemnizația pentru limită de vârstă pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de Consiliu Județean, după modelul indemnizației de vârstă pentru parlamentari. Conform inițiativei noastre, urmează să fie schimbat Statutul aleșilor locali (Legea 393/2004).

Conținutul complet al inițiativei poate fi citit aici.

LEGE pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – După art. 32 al Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare se introduce un nou articol 321 având următoarea formulare:

„Art. 321. (1) Primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene care îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare, eşalonate după caz, în anexele nr. 5 şi 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale vârstei standard reduse în conformitate cu prevederile aceleiaşi legi sau ale altor legi speciale, au dreptul la indemnizaţie pentru limită de vârstă.

  • Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1), se acordă în limita a 3 mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0, 55 din indemnizaţia brută lunară aflată în plată.
  • Pentru mandate incomplete, indemnizaţia pentru limită de vârstă se calculează proporţional cu perioada de mandat efectiv exercitată, care nu poate fi mai mic de 2 ani de activitate de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean.
  • Indemnizaţia pentru limită de vârstă se actualizează ori de câte ori se majorează sau se indexează indemnizaţia brută lunară a unui primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean aflat în exercitarea mandatului, cu aceeaşi dată.
  • Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum şi cu orice alte venituri realizate.
  • Indemnizaţia pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
  • Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă se depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  • Indemnizaţia pentru limită de vârstă se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.
  • Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin norme metodologice, adoptată prin Hotărâre de Guvern.

Ari. 2. Nu beneficiază de indemnizaţia pentru limită de vârstă, prevăzută la art. 1, persoanele care au fost condamnate definitiv pentru comiterea, în calitate de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, a unei infracţiuni de corupţie prevăzută la Titlul V, Capitolul I din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II. – (1) De indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută la art. 1. alin. (1) din Legea nr. 96/2006, cu modificările ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin prezenta lege, şi în aceleaşi condiţii, beneficiază şi primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii al consiliilor judeţene care au avut anterior intrării în vigoare a prezentei legi calitatea respectivă.

(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1), se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută lunară realizată în luna anterioară solicitării de către un primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean aflat în exercitarea mandatului, corespunzător fiecărui an de mandat, în limita a maximum 3 mandate.

Art. III – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV – în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul elaborează şi aprobă normele metodologice prevăzute la art. 1 alin. (10) din Legea nr. 96/2006, cu modificările ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin prezenta lege.

Etichete:, , , ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: