PNL: Rezoluție privind eficientizarea managementului în administrația publică locală

PNLEficientizarea managementului în administrația publică locală

Este evident faptul că, în ultimii patru ani, administrația publică locală nu a înregistrat progrese semnificative în privința organizării activității și a clarificării și simplificării procedurilor de lucru. Astfel, se ridică întrebarea dacă există reguli, iar dacă da, care sunt acelea, cât de eficiente sunt și în ce măsură se respectă. Răspunsul este că regulile de astăzi sunt ambigue, de multe ori aleatorii,  chiar arbitrare. Un exemplu ar fi regimul incompatibilităților și conflictului de interese reglementat de 275 de acte normative.

În acest context, Liga Aleșilor Locali a Partidului Național Liberal propune luarea unor măsuri în trei dintre direcțiile strategice ale managemetului local.

 1. Descentralizarea deciziilor

Administrația publică locală are nevoie de o reformă urgentă privind descentralizarea deciziilor care privesc treburile locale. Multe decizii se iau astăzi fie în ministere, fie la nivelul societăților naționale, respectiv a companiilor naționale, fără consultarea reprezentanților administrației publice locale. Astfel, s-a ajuns în situația ca investițiile companiilor naționale sau societăților naționale să nu aibă nimic în comun cu interesele comunităților și cu nevoile administrației publice locale.

Partidul Național Liberal solicită Guvernului ca planurile de investiții să primească cel puțin avizare consultativă în Unitățile administrative teritoriale.

 1. Eliminarea incompatibilității public – public

PNL consideră că Legea 161/2003, prin care primarii, viceprimarii, președinții, vicepreședinții de Consiliu Local și Consiliu Județean nu pot face parte din Consiliile de Administrație ale societăților comerciale sau regiilor autonome de interes național și local, subordinate Consiliului Local sau Consiliul Județean inventează conceptul de incompatibilitate public/public, ceea ce este un non-sens. Modificarea acestor prevederi va elimina, practic, incompatibilitatea, respectiv conflictul de interese dintre două interese publice.

Această stare de incompatilibitate, prevăzută expres de Legea 161/2003, contrazice prevederile Legii administrației publice locale, nr. 215/2001, care are caracter organic, care stipulează:

 • Consiliul local exercită în numele unității administrativ – teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome și în acest sens va desemna prin hotărâre persoanele împuternicite să-i reprezinte interesele în cadrul acestor entități (art. 36, alin. 3, lit. c și art. 37);
 • Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu terți (art. 62);
 • Totodată primarul este obligat să ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor Consiliului local în ceea ce privește prestarea serviciilor publice de interes local (art. 63, ali. 5, lit. c).

Așadar, la inițiativa forumului Liga Aleșilor Locali, Grupurile Parlamentare ale PNL vor propune modificarea Legeii 161/2003, în sensul ca primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții Consiliilor Locale și Consiliilor Județene să poată face parte din Consiliile de Administrație ale societăților comerciale sau regiilor autonome subordinate Consiliului Local sau Consiliul Județean.

 1. Accelerarea procesului de activare și absorbție a fondurilor europene

Liga Aleșilor Locali a PNL consideră inadmisibilă maniera în care sunt gestionate activitățile la nivel național pentru exercițiul bugetar European 2014 – 2020. Întârzierea de doi ani și trei luni, contribuie la persistenta și chiar adâncirea decalajului de dezvoltare economică dar și de mentalitate între România și celelalte state europene.

Fondurile financiare nerambursabile alocate României în acest exercițiu bugetar sunt de 30,91 miliarde de euro. Aceste fonduri sunt alocate prin 9 programe operaționale care au în total 57 de axe prioritare.

 • Din cele 9 programe doar 5 sunt active, și acestea parțial.
 • Din cele 57 de axe prioritare doar 8 sunt active.
 • Din 30,91 miliarde euro, doar 2,11 miliarde euro au fost activați.
 • După 37% din perioada de timp a actualului exercițiu bugetar doar 6% din bani au fost activați (nu cheltuiți).
 • Teoretic, urmează ca în 63% din timp să fie activați 94% din bani și cheltuite 100% din fonduri.
 • Practic, acest lucru este imposibil.

Suntem în această situației datorită birocrației, incompetenței, și blocării în justiție a litigiilor apărute în proiecte finanțate din bani europeni. Există, însă, posibilitatea de a crea instrumente care să amelioreze semnificativ această situație.

Partidul Național Liberal a formulat amendamente clare în cadrul dezbaterilor Comisiilor juridice reunite în vederea înființării Tribunalului achizițiilor publice – ca instrument de accelerare a abdorbției fondurilor europene, astfel încât procesele să se finalizeze în justiție în maxim 100 de zile.

Partidul Național Liberal solicită tuturor forțelor politice reprezentate în Parlament dezbaterea cu celeritate a inițiativei legislative privind înființarea Tribunalului achizițiilor publice.

Partidul Național Liberal atrage atenția Guvernului României că principala sursă de finanțare a investițiilor din România – fondurile europene – nu este activată și că situația actuală de blocaj a Programelor Europene aduce grave atingeri intereselor cetățenilor.

Partidul Național Liberal consideră că lipsa de angajament a Guvernului în absorbția fondurilor europene poate fi considerat un atentat la adresa viitorului României și siguranței naționale și solicită accelerarea demersurilor pentru activarea tuturor celor 9 Programe operaționale și a celor 49 de axe prioritare din carul acestora care nu au fost încă deschise.

Etichete:, , , , ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: