Programul de guvernare al PNL: RECLĂDIREA NAȚIONALĂ. Preambul.

PNLProvocarea politică pe care ne-o asumăm este buna guvernare.

GUVERNAREA INTELIGENTĂ, GUVERNAREA EFICIENTĂ

Programul de guvernare al Partidului Naţional Liberal are ca obiectiv punerea în operă a principiilor şi obiectivelor platformei „România lucrului bine făcut“, votată de cetăţenii români odată cu alegerea Preşedintelui Klaus lohannis cu o majoritate covârşitoare la alegerile prezidenţiale din 16 noiembrie 2014.

Obiectiv strategic: Reclădirea Naţională

Propunem prin acest program şi urmărim prin acţiunea noastră politică, legislativă şi administrativă lansarea unui efort de reclădire naţională. Acest obiectiv este impus de realitatea că multe din construcţiile instituţionale şi economice „post-decembriste“ sunt formale, fragile sau lipsite de conţinut, altele trebuie continuate mai hotărât, iar în alte zone din stat şi economie lucrul trebuie reluat de la zero, „punct şi de la capăt“.

Proasta guvernare, corupţia şi luptele politice prost orientate către interese personale sau de grup nelegitime din ultimii 25 de ani au avut consecinţe nefaste: apariţia sărăciei pentru mulţi dintre cetăţeni, subdezvoltarea regională, declinul demografic, deprecierea nivelului de educaţie, fracturarea dialogului social şi zdruncinarea sentimentului de apartenenţă socială şi naţională, subminarea economiei naţionale, corupţia instituţiilor de stat şi prejudicierea imaginii şi a statutului României, atât în regiune, cât şi în lume, unde astăzi contăm prea puţin sau deloc.

Pesimismul, neîncrederea şi resemnarea au pus stăpânire pe mulţi dintre compatrioţii noştri şi au născut o „hemoragie“ perpetuă a competenţelor pe calea emigraţiei. E momentul să ne scuturăm de povara defetismului naţional, de spiritul mioritic al indiferenţei şi resemnării, să ne încredem în capacităţile noastre, să ne luăm soarta pe umeri şi să ne fixăm ambiţia de a reclădi România prin lucruri bine făcute.

Guvernul României este primul dator să dea exemplul renaşterii spiritului de învingător, al reclădirii şi să pună în aplicare o guvernare modernă în interesul românilor.

*

Dezvoltarea României din ultimii 25 de ani a fost mai degrabă rezultatul mersului istoriei şi al oportunităţilor oferite de aceasta prin intrarea în Uniunea Europeană (UE) şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

România nu a dispus până în prezent de un model de dezvoltare propriu pe termen lung, care să fie izvorât nu numai din infuzia de valori şi tendinţe euroatlantice, ci şi din tradiţii, avantaje comparative şi ambiţii naţionale proprii. Cândva, România a fost modernizată sub imperiul principiului „Prin noi înşine“. Astăzi, avem şansa să acţionăm prin noi înşine, împreună cu partenerii noştri strategici, în cadrul UE şi NATO. Dar, pentru a valorifica în întregime acest statut, România trebuie să se reclădească pe sine, valorificându-şi toate atuurile şi resursele, deschizându-şi toate orizonturile interne şi externe pentru oportunităţi de dezvoltare sustenabilă.

Guvernul României va acţiona pe baza acestui program pentru a lansa reclădirea naţională pe trei planuri:

 1. O societate bazată pe educaţie, cunoaştere şi cultură, pe merit şi valoare, pe dialog şi toleranţă, negociere civică şi politică, pe competiţie, dar şi pe incluziune socială, pe libertate şi proprietate, drepturi şi libertăţi fundamentale, lege, justiţie şi dreptate socială;
 2. O economie bazată pe tehnologie, investiţii şi locuri de muncă, pe capital autohton, antreprenoriat şi competiţie onestă, pe proprietate şi lege, pe concentrarea eforturilor pentru maximizarea nişelor de dezvoltare în care excelăm prin tradiţii, talent şi resurse;
 3. O administraţie bazată pe competenţă, integritate şi profesionalism, un stat puternic prin inteligenţă şi mijloace, bazat pe respectarea cetăţenilor şi a regulii de drept, pe instituţii şi valori democratice, capabil să apere naţiunea şi statutul României de ţară liberă, suverană, independentă, unitară şi indivizibilă.

Guvernul nu poate realiza aceste obiective de unul singur. Vom lucra împreună cu societatea civilă, cu mediul de afaceri şi partenerii sociali, alături de partenerii noştri externi. Vom lucra în interior, dar şi în exterior, prin asumarea pregnantă a statutului nostru de ţară pe care UE şi NATO se bazează, astfel încât să influenţăm deciziile acestor familii pentru consolidarea lor şi realizarea intereselor noastre naţionale.

Vom acţiona pentru profesionalizarea instituţiilor de stat, valorificarea resurselor financiare europene (fonduri europene, Planul Juncker), valorificarea resurselor interne (creativitatea oamenilor, resursele naturale).

Modelul naţional de dezvoltare. Premisă si scop: standard decent de viaţă, sănătate, educaţie, cultură

Pentru a cere naţiunii angajarea în reclădirea calitativă a României vom acţiona urgent pentru îmbunătăţirea standardului şi calităţii vieţii cetăţenilor. Aceasta înseamnă mai întâi de toate, sănătate, educaţie şi cultură, pentru care vom orienta prioritar resurse şi vom începe modernizarea reală a acestor sisteme.

Direcţiile de acţiune prioritare pentru refacerea sistemului sanitar vor fi:

 • Asigurarea necesarului de resurse concomitent cu gestionarea lor corectă (card de sănătate, informatizare);
 • Mărirea salariilor medicilor şi promovarea în profesie pe bază de merit;
 • Extinderea sistemului sanitar în zonele rurale prin stimulente acordate medicilor şi  parteneriat Guvern – autorităţi locale pentru asigurarea logisticii necesare;
 • Dezvoltarea medicinei primare şi consolidarea profesiei medicilor de familie;
 • Dezvoltarea prevenţiei;
 • Acoperirea întregii populaţii cu pachet minimal de servicii de calitate.

Educaţia va fi cheia succesului nostru pe termen lung. Reclădirea educaţiei nu va fi doar rezultatul voinţei politice, ci şi al voinţei civice. Vom reface rapid coerenţa cadrului normativ grav afectat de modificările samavolnice operate în 2014, plecând de la o viziune integrată asupra învăţământului primar – învăţământului profesional – învăţământului universitar – cercetării – pieţei investiţiilor, a profesiilor şi a muncii. Vom stimula implicarea familiei şi a elevului (studentului) în managementul sistemului prin parteneriatul familie – elev (student) – şcoală. Mizăm pe crearea unui parteneriat public-privat pentru finanţarea învăţământului profesional, a celui universitar şi a cercetării. Ne bazăm pe conceptul de educaţie creativă şi vom sprijini refacerea unei profesii puternice a dascălilor, remuneraţi pe măsura importanţei muncii lor şi a performanţei demonstrate prin rezultatele elevilor (studenţilor).

Vom acţiona prin politici şi resurse pentru a da libertatea şi mijloacele creatorilor de cultură să o transforme în emblemă naţională, iar politica în domeniul cultelor va încuraja deopotrivă tradiţiile şi toleranţa proprie unei societăţi deschise.

Modelul naţional de dezvoltare economică: antreprenoriat, capital autohton, echilibre financiare, consum, creativitate, competitivitate, reindustrializare, energie, agri-business, infrastructură, tehnologia informaţiei, exporturi  si gestionarea corectă a resurselor naturale

Modelul economic pe care îl îmbrăţişăm este bazat pe investiţii, dezvoltarea capitalului autohton, susţinerea antreprenoriatului, crearea de locuri de muncă şi stimularea consumului, dar şi o piaţă a muncii flexibilă. Reindustrializarea va fi precedată de refacerea lanţurilor de producţie primare şi selectarea domeniilor de avantaj comparativ. Vom sprijini ramurile în care avem atuuri şi putem performa: agri-business, energie, industrii creative, tehnologia informaţiei, turism, construcţii. Vom dezvolta infrastructura de transport şi alte infrastructuri critice ca bază pentru întreaga economie.

Într-o primă fază a guvernanţei economice, ne vom concentra pe accelerarea reformelor structurale, fortificarea echilibrelor macroeconomice şi financiar-bugetare, astfel încât convergenţa nominală pentru aderarea la Zona Euro să devină o certitudine.

Vom îmbunătăţi rapid mediul de afaceri prin simplificarea reglementărilor şi eliminarea barierelor administrative din calea afacerilor. Vom sprijini fără ezitare prevenţia şi combaterea corupţiei, pentru că aceasta ţine investitorii departe de economie. Printre barierele importante sunt autorizaţiile de construire şi conectarea la reţeaua de energie electrică, unde lucrurile trebuie simplificate rapid, pentru a îmbunătăţi poziţionarea României în Indexul Băncii Mondiale privind mediul de afaceri.

Dezvoltarea capitalului autohton, absorbţia fondurilor europene, refacerea şi extinderea infrastructurii de transport vor fi pârghiile principale prin care vom acţiona. În paralel vom reporni reformele structurale în principal în domeniul companiilor de stat, al pieţei bursiere şi al informatizării instituţiilor statului, în special în zona de administrare fiscală.

Atingerea unei creşteri economice de 3% pe an în intervalul „0-18 luni“ de la preluarea guvernării va fi posibilă şi prin repornirea altor motoare, cum ar fi producţia industrială, investiţiile, consumul şi construcţiile, pe lângă agricultură şi exporturi, care au susţinut până acum creşterea economică.

Creşterea economică trebuie regăsită în standardul de viaţă al cetăţenilor, de aceea vom avea în vedere reducerea fiscalităţii muncii şi majorarea veniturilor populaţiei, în marja de consolidare a echilibrelor macroeconomice şi bugetare angajate.

Creşterea economică ne va permite să aplicăm cu adevărat măsuri de asistenţă socială şi reinserţie profesională, inclusiv pentru categoriile defavorizate. În această direcţie, salarizarea şi fiscalizarea corespunzătoare a personalului din zona asistenţei sociale va fi o pârghie prin care vom stimula dezvoltarea acestei profesii şi ridicarea calităţii serviciilor. Şi aici vom instrumenta parteneriatul cu Autorităţile Locale, primele avantajate de rezolvarea problemelor sociale.

Această primă etapă ne va permite creşterea competitivităţii economiei şi, pe această bază, cel de al doilea pas, convergenţa reală cu Zona Euro, care ne va permite aderarea la moneda unică în condiţii de siguranţă pentru operatorii economici autohtoni.

Pentru aceasta vom acţiona pe următoarele direcţii:

 1. Un nou model de dezvoltare regională şi turism;
 2. Continuarea dezvoltării infrastructurii de transport şi a infrastructurii informatice;
 3. Reindustrializarea selectivă calitativ în domeniile în care vom avea avantaj competitiv (tehnologia informaţiilor, comunicaţii, energie, industrii creative);
 4. Formare profesională corespunzătoare, investiţii substanţiale în energie pentru securitate şi, treptat, independenţă energetică;
 5. Dezvoltare durabilă a agriculturii şi dezvoltare rurală;
 6. Protejarea patrimoniului natural şi economia circulară;
 7. Continuarea dezvoltării calităţilor profesionale naţionale (capitalul uman, educat şi format profesional);
 8. Îndeplinirea obiectivelor naţionale decurgând din Strategia Europa 2020.

În acţiunea noastră vom continua parteneriatul şi ne vom consulta transparent cu FMI, Banca Mondială şi UE, pe baza intereselor economiei naţionale şi a operatorilor economici autohtoni.

Atingerea unei creşteri de 5% pe an şi menţinerea ei pe un interval de câţiva ani ne va permite:

 1. Reducerea decalajelor faţă de economiile statelor din vestul Europei;
 2. Transformarea României într-o ţară preferată de investiţii („investment-land“);
 3. Apropierea standardului de viaţă al cetăţeanului român de cel al cetăţenilor din vestul Europei;
 4. Poziţionarea strategică influentă a României în regiune şi în UE.

Stat inteligent, puternic

Convergenţa cu valorile europene simultan cu păstrarea tradiţiilor noastre culturale şi a particularităţilor psiho-sociale ale naţiunii va fi asigurată prin articularea statului inteligent, un stat puternic, bazat pe planificare şi management strategic, lege şi administraţie modernă, informatizată, pe comunicare şi dialog cu cetăţenii, pe respectul acestora. Statul român aparţine cetăţenilor români.

Ţara nu mai poate fi aşezată după tiparele administrative din 1968. Ne asumăm reorganizarea administrativă şi regionalizarea, implicit modificarea Constituţiei pentru a atinge aceste scopuri. Politicile de reorganizare şi descentralizare vor ţine cont de decalajele regionale.

Siguranţa cetăţeanului şi a proprietăţii sale este unul dintre cele mai importante bunuri publice pe care guvernul le va garanta. Vom dirija acţiunea către zone ignorate ale infracţionalităţii, cum ar fi clanurile de interlopi şi legăturile acestora cu politicul.

Justiţia este independentă şi acţionează din ce în ce mai hotărât împotriva corupţiei. Nu vom ataca sau submina Justiţia prin declaraţii sau măsuri legislative. Vom furniza resursele necesare pentru creşterea calităţii actului de justiţie. Vom lansa o reformă a profesiilor liberale în dialog cu acestea. Profesioniştii liberali sunt avangarda clasei de mijloc, competenţa, experienţa şi integritatea lor fiind esenţiale actului de Justiţie.

Un guvern loial angajamentelor sale, un guvern proactiv pentru interesul ţării

Guvernul va respecta toate obligaţiile internaţionale ale României. Statutul de ţară membră NATO, dar mai ales noua dinamică de securitate din regiune impun dotarea Armatei Române cu capacitatea de luptă necesară descurajării oricărei intenţii agresive la adresa noastră. Corelativ, industria de apărare, dezorganizată şi parazitată în ultimii 25 de ani, va redeveni treptat o ramură puternică a economiei naţionale. Vom asigura legile, mijloacele şi resursele necesare Armatei Române şi serviciilor de informaţii ale ţării pentru realizarea misiunii lor nobile şi esenţiale pentru siguranţa naţiunii şi a cetăţenilor săi.

*

Cu o economie puternică şi o securitate din ce în ce mai susţinută, putem aborda mai eficient şi curajos ţintele noastre de politică externă şi afaceri europene. Guvernul va fi un partener coerent şi un susţinător al Preşedintelui României, conducătorul politicii externe a Statului. Vom cere diplomaţilor noştri creativitate şi spirit ofensiv în susţinerea temelor de interes, atât pe zona de diplomaţie a relaţiilor strategice, cât pe cea a diplomaţiei economice sau a intereselor locale ale românilor din afara graniţelor. Vom dota diplomaţia cu mijloacele necesare exprimării. Diplomaţii îşi vor profesionaliza şi eficientiza demersurile pentru a-şi îndeplini misiunea nobilă pe care şi-au asumat-o, reprezentarea intereselor României dincolo de graniţe, precum şi ale românilor care trăiesc în afara acestora.

Un program de guvernare armonizat cu agenda cetăţenilor

Programul nostru de guvernare a fost dezbătut public cu societatea civilă, mediul de afaceri şi partenerii sociali. Viaţa merge înainte şi cere permanente adaptări ale acţiunii politice, legislative şi administrative. De aceea, vom actualiza periodic acest program, pe baza agendei cetăţenilor şi a operatorilor economici autohtoni, prin dialog permanent cu societatea civilă, mediul de afaceri şi partenerii sociali.

Programul de guvernare va fi continuat în lunile următoare cu planuri sectoriale de acţiune. În acest fel, statul român va dispune de trei instrumente coerente şi armonizate de construcţie a ţării pe termen lung: Proiectul de ţară „România lucrului bine făcut“, Programul de guvernare al PNL şi planurile sectoriale de acţiune.

Cătălin Predoiu, Prim vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal

 

sursa: Scribd

Etichete:, , , , , , ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: