Grile salariale propuse în Legea Salarizării Unitare (draft octombrie 2015)

salariu

vezi și LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (iunie 2017)

Proiectul Guvernului Ponta pentru salarizare unitară

 • Grila va avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 18 (Legea din 2010 a adus o grilă care avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 15, spre deosebire de 1 la 72 cât era în 2008).
 • Începând cu anul 2016 se aplică noile grile de salarizare, dar implementarea se va face etapizat prin legi anuale de salarizare. Salariile aflate în plată care sunt mai mari decât ceea ce e prevăzut pentru funcţia respectivă în anexele la lege se păstrează la nivelul aflat în plată.
 • Salariul de bază se stabileşte pe funcţii, clase potrivit studiilor, grade/trepte şi gradaţii
 • Avem 5 clase: S – studii superioare, SSD – studii superioare de scurtă durată, PL – studii post-liceale, M – studii medii, M.G – studii medii şi generale
 • Fiecare funcţie are 3 grade/ 3 trepte şi debutant + promovare din 3 în 3 ani dacă a primit calificativul „foarte bine” de cel puţin 2 ori din partea comisiei desemnate din care fac parte şi sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor
 • Fiecare grad/treapta are 5 gradaţii – se avansează din 5 în 5 ani, dar perioada de cinci ani poate fi redusă până la trei ani, dacă în ultimii doi ani consecutivi s-a obţinut calificativul maxim
 • Nivelul de salarizare va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii în România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilităţii financiare
 • Se scot sporurile din salariul de bază. Sporuri care pot fi acordate: 15% pentru persoane cu handicap vizual, 15% spor doctorat, 10% spor pentru activitate de control financiar preventiv, 20% localități izolate
 • Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază. Aceeaşi limită de 30% pentru sporuri se aplică şi pe bugetul ordonatorului principal de credite raportat la suma salariilor de bază. Depăşirile pot fi autorizate prin HG
 • Pentru orele suplimentare care nu pot fi compensate cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile se va acorda un spor de 75% din salariul de bază. Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor
 • Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget şi respectând limita individuală a două salarii de bază lunare pe an
 • Persoanele care ocupă funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii, pentru o perioadă tranzitorie de maxim 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege
 • Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic la care se mai pot adăuga maxim încă 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel
 • Niciun câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • Personalul din administraţia publică centrală sau locală parte a echipelor de proiecte cu fonduri europene se salarizează pentru timpul efectiv alocat realizării activităţilor din proiect potrivit cererilor de finanţare şi ghidului solicitantului, dar dacă salariul de bază ar fi mai mic decât în anexele la lege se aplică valorile din anexe
 • Prevederile referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa se menţin

Grile de salarizare

Administraţie locală

Primar general al Capitalei 17600
Viceprimar al Capitalei 12402
Preşedinte al consiliului judeţean (cu peste 400.000 locuitori) 17600
Preşedinte al consiliului judeţean (pana la 400.000 locuitori) 16633
Vicepreşedinte al consiliului judeţean (cu peste 400.000 locuitori) 14095
Vicepreşedinte al consiliului judeţean (pana la 400.000 locuitori) 13493
Primar  (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 14095
Primar  (localitate cu 200.001 pana la 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 12402
Primar  (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori) 11400
Primar  (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori) 10777
Primar  (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori) 10478
Primar  (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori) 10188
Primar  (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori) 9364
Primar  (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) 9364
Primar  (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori) 8137
Primar  (localitate cu pana la 1.500 locuitori) 7479
Viceprimar  (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 10478
Viceprimar  (localitate cu 200.001 pana la 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 10188
Viceprimar  (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori) 8607
Viceprimar  (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori) 8369
Viceprimar  (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori) 8137
Viceprimar  (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori) 7692
Viceprimar  (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori) 7272
Viceprimar  (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) 7272
Viceprimar  (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori) 6874
Viceprimar  (localitate cu pana la 1.500 locuitori) 6318
Secretar al unităţii administrativ-teritoriale (studii superioare de lungă durată -S) 5171 (grad I, comună sub 1.500 locuitori) – 8852(grad II, localitate peste 400.000 loc.)
Director general , controlor financiar şef (S) Gr. I 6874– Gr. II 7692
Arhitect-şef (S) 6684 – 7479
Director general adjunct,  controlor financiar şef adjunct(S) 6318-7272
Director, șef compartiment, director executiv, trezorier şef, şef administraţie financiară(S) 6318-7272
Director adjunct,  contabil șef, inginer șef, şef sector, director executiv adjunct,  trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, şef birou(S) 5884 – 6874
Şef serviciu, şef administraţie financiară – nivel oraş, arhitect şef la nivel oraş, (S) 5399 – 6143
Şef birou,  șef oficiu, şef administraţie financiară – nivel comună(S) 4353 – 5171
Auditor (S) – 3 grade, 5 gradaţii 2476 – 4563
Consilier, consilier juridic, expert, inspector (S) 3 grade +debutant, 5 gradaţii 2020 – 4005
Referent de specialitate(SSD) 3 grade +debutant, 5 gradaţii 1700 – 2909
Referent (M) 3 grade +debutant, 5 gradaţii 1500 – 2394

 

Sănătate

Medic primar ( S), în unităţi clinice 6318– 77867, în funcţie de gradaţie
Medic stagiar ( S), în unităţi clinice 2702 – 3364 lei
Farmacist stagiar ( S), în unităţi clinice 2624 – 3267 lei
Asistent medical ( S), în unităţi clinice 2782 – 3464 lei
Dentist debutant ( SSD), în unităţi clinice 1700 – 2117 lei
Medic primar ( S), în urgenţe 7070– 8803 lei
Medic rezident anul I (S), în urgenţe 3994– 4973 lei
Medic primar ( S), în unităţi sanitare 5171 – 6439 lei
Medic stagiar ( S), în unităţi sanitare 2704 – 3607 lei
Asistent medical debutant( S), în unităţi sanitare 2020 – 2515 lei

 

Educatie

Inspector şcolar general (S), gr I sau II 7692 – 8607
Inspector şcolar general adjunct (S) gr I sau II 7272 – 8137
Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar (S) gr I sau II 6874 – 7692
Director unitate de învăţământ (S) gr I sau II 7272 – 8137
Director adjunct unitate de învăţământ (S) gr I sau II 6874 – 7692
Director casa corpului didactic (S) gr I sau II 7272 – 8137
Profesor universitar (S), peste 40 de ani vechime, 5 gradaţii 7692 – 9578
Preparator universitar, (S), până la 3 ani vechime, 5 gradaţii 2702 –3364
Profesor preuniversitar, grad 1, peste 40 de ani vechime, 5 gradaţii 4953 – 6167
Profesor preuniv debutant (S), 5 gradaţii 2080 – 2590
Învăţător, educator, grad I, peste 40 de ani vechime (M), 5 gradaţii 2782 – 3464
Profesor, învăţător, educator (M) fără pregătire de specialitate, sub 1 an vechime, 5 gradaţii 1597 – 1989

alte articole pe aceeași temă:

 

Etichete:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 comentarii pe “Grile salariale propuse în Legea Salarizării Unitare (draft octombrie 2015)”

 1. Dan garceag 15 octombrie 2015 la 5:24 PM #

  Daca nu ar fura ,poate ca nu ar fi asa de mare salariul unui ,primar ,,de ex.

  Apreciază

 2. Dan garceag 15 octombrie 2015 la 5:30 PM #

  Daaa,,sa nu uitam ca oricare functionar public ,,are multe facilitati ,,de care se foloseste ,,,Si as aminti aici ,,Un anume ,domn (mare smecher) functionar la Primaria Cluj ,la serv, Chirii ,,avand relatii cu cei de la Spatii verzi ,,a dat ordin ,,(la insistenta unor babe nebune ) sa taie multi copaci de pe spatiile verzi din Car. Gheorgheni ,,,Si ca el sunt multi foarte multi ,,Au si fac tot felul de ,,combinatii ,si smecherii, numai bani sau alte ,,foloase sa primeasca ,,,,

  Apreciază

 3. stelian r. 18 octombrie 2015 la 10:50 AM #

  Nu stiu daca e bine sau nu ! Dar nu pot sa fiu de acord cu prevederile care conditioneaza salariile, sporurile,, orele suplimentare, etc., de vointa unor personae / sefi , care in mod sigur sunt subiectivi ! Nu se poate o lege care sa nu mai depinda de „hatarul” unuia sau altuia ?! Asa a fost in armata : daca sefului nu-ti placeau ochii subordonatului il „aranja”
  la salarii, prime, recompense !

  Apreciat de 1 persoană

 4. Catalin 22 noiembrie 2015 la 9:17 AM #

  Asta se numeste gargara..

  Apreciază

 5. Elena 19 ianuarie 2016 la 8:46 AM #

  Se vede treaba ca primarii unor localitati au mai multa scoala si mai multa raspundere decit un medic urgentist!!Ar trebui Urgentistul sa semneze ‘CA PRIMARUL? sau chiar mai aiurea?dupa grila de salarizare raspunderea urgentistului trebuie sa fie mai mica !

  Apreciază

  • nicoleta 13 iunie 2016 la 6:28 PM #

   Ar fi trebuit sa fi avut grija cu mai multa atentie de personalul auxiliar din spitale deoarece,fara acest personal nu sar putea efectua acea curatenie zilnica,gruja fata de pacient aaproape nonstop,deoareceo infirmiera executa peste norme si pesteatributii.Asa ca ar rrebui sa va mai ganditi si la acest aspect

   Apreciază

 6. Elena 19 ianuarie 2016 la 8:48 AM #

  Lucrurile acestea trebuie facute sa fie obiective dar aici nu se vede asta.Stiti cit este de grea viata unui urgentist?cite nopti doarme el in patul lui?

  Apreciază

 7. Elena 19 ianuarie 2016 la 8:50 AM #

  Nu trebuie sa depindem de buna viounta nimanui trebuie sa fie reguli exacte,iat decontarea navetei nu s a facut nicioadata.Se va face acum?

  Apreciază

  • Radu Zlati 19 ianuarie 2016 la 10:41 AM #

   PNL a avut lege votată în Cameră (dar trântită la Senat) care trecea plata navetei la Minister. Din păcate multe autorități locale nu au de unde plăti naveta, așa cum cere LEN 1/20111

   Apreciază

 8. mihail rusu 19 ianuarie 2016 la 8:22 PM #

  eu lucrez la directia copilului am scoala profesionsla lacatus mecanic cat am salariul!

  Apreciază

  • Radu Zlati 20 ianuarie 2016 la 10:48 AM #

   Cee ce am postat erau doar niște drafturi, și incompete. Guvernul discută în acest moment o nouă grilă.

   Apreciază

 9. Cristina 25 aprilie 2016 la 3:59 PM #

  Cine îmi poate calcula salariul? Dacă se pricepe cineva,las următoarele informații. Educator specializat cu studii superioare, vechime 4 ani.

  Apreciază

  • Radu Zlati 25 aprilie 2016 la 8:42 PM #

   păi pe baza cărei legi să vă fie calculat salariul: al celei actuale sau a celor aflate doar în formă de draft?

   Apreciază

   • Cristina 25 aprilie 2016 la 8:45 PM #

    A celei actuale, lucrez la un centru social și urmează să fiu trecută de la o societate privată,la stat .

    Apreciază

Trackback-uri/Pingback-uri

 1. Vezi ce salariu uriaș va avea primarul sau demnitarul tău! Proiectul și grila Guvernului Ponta pentru salarizare unitară (Draft) | NapocaNews - 15 octombrie 2015

  […] Vezi AICI GRILA DE SALARIZARE […]

  Apreciază

 2. Proiect de ordonanță (mai 2016): Salarizarea personalului plătit din fonduri publice | Radu Zlati - deputat de Gherla - 17 mai 2016

  […] GRILE SALARIALE PROPUSE ÎN LEGEA SALARIZĂRII UNITARE (DRAFT OCTOMBRIE 2015) […]

  Apreciază

%d blogeri au apreciat: